Sopharma Tabex
Sopharma Tabex

JE NA PREDAJ

Tento názov domény (alebo webová stránka s obsahom) je k dispozícii na predaj jej vlastníkom.

Akákoľvek ponuka, ktorú odošlete, je záväzná 7 dní.

Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte nás.

PONÚKNUŤ

Ak chcete vyplniť tento formulár, povoľte vo svojom prehliadači JavaScript.
Sopharma Tabex – Blue Box – 1,5 mg cytizín – 100 tabliet | ZĽAVNENÁ CENA
Zľava!

Sopharma Tabex – Blue Box – 1,5 mg cytizín – 100 tabliet | ZĽAVNENÁ CENA

27,99

Katalógové číslo: 3800010641517 Kategórie:

Ďalšie informácie

Výrobca

Sopharma

Značka

Sopharma Tabex Bulharsko

Suma

100 tabliet

EAN

3800010641517

Buďte veľmi opatrní pri nákupe Tabex Online z Amazonu alebo iných trhovísk, pretože originál Sopharma Tabex môže byť falšovaný, a preto mimoriadne nebezpečný pre vaše zdravie!

Kúpte Sopharma Tabex iba z oficiálnych stránok Sopharma Tabex!

Čo je Sopharma Tabex a na čo sa používa

Sopharma Tabex obsahuje účinnú látku cytizín, ktorá pôsobí na organizmus fajčiara podobne ako nikotín. Užívanie Sopharma Tabex vedie k postupnému odvykaniu od fajčenia bez nepríjemných pocitov a nepohodlia spojených s odvykaním od cigariet.

Sopharma Tabex sa používa u ľudí závislých od fajčenia (chronický nikotinizmus), ktorí chcú prestať.

Čo potrebujete vedieť predtým, ako užijete Sopharma Tabex

Neužívajte Sopharma Tabex, ak:

 • prítomnosť alergie (precitlivenosti) na účinnú látku alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek (uvedených nižšie);
 • nedávny infarkt myokardu alebo cievna mozgová príhoda, nestabilná angina pectoris,
 • porucha srdcového rytmu (srdcová arytmia), ťažká arteriálna hypertenzia, ateroskleróza;
 • tehotenstva alebo dojčenia.

Ak si nie ste istý, skôr ako začnete užívať Sopharma Tabex, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Upozornenia a opatrenia

Predtým, ako začnete užívať Sopharma Tabex, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak trpíte:

ischemická choroba srdca (zhoršené prekrvenie srdcového svalu); srdcové zlyhanie (slabosť srdcového svalu);

 • arteriálna hypertenzia (vysoký krvný tlak);
 • cerebrovaskulárne ochorenia;
 • zablokovanie krvných ciev;
 • ochorenia obličiek alebo pečene;
 • hypertyreóza (zvýšená funkcia štítnej žľazy);
 • vred;
 • cukrovka;
 • chromafinné nádory nadobličiek;
 • gastroezofageálna refluxná choroba (návrat žalúdočnej šťavy do dolnej časti pažeráka, ktorá sa prejavuje pocitom pálenia);
 • duševné choroby (niektoré formy schizofrénie).

Deti, dospievajúci a dospelí nad 65 rokov

Nie sú dostatočné klinické skúsenosti s bezpečným používaním Sopharma Tabex u detí mladších ako 18 rokov a dospelých starších ako 65 rokov.

Iné lieky a Sopharma Tabex

Ak užívate alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Informujte svojho lekára, ak užívate lieky ako: fyzostigmín, galantamín, statíny, lieky na zníženie krvného tlaku, teofylín, ropinirol, klozapín, olanzapín, kvôli možnému zosilneniu ich vedľajších účinkov pri súčasnom užívaní so Sopharma Tabex.

Sopharma Tabex s jedlom a nápojmi

Jedlo a nápoje neovplyvňujú účinok Sopharma Tabex.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčíte, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom skôr, ako začnete používať Sopharma Tabex.

Ak ste tehotná alebo dojčíte, nemali by ste byť liečení Sopharma Tabex.

Vedenie vozidla a obsluha strojov

Neexistujú žiadne údaje o nežiaducich účinkoch Sopharma Tabex pri vykonávaní činností, ktoré si vyžadujú zvýšenú pozornosť a rýchlosť reakcií.

Ako užívať Sopharma Tabex

Vždy užívajte Sopharma Tabex presne tak, ako je uvedené v tejto písomnej informácii pre používateľov. Ak si nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Ošetrenie sa vykonáva podľa nasledujúcej schémy:

 • 1 - 3 dni: 1 tableta 6-krát denne (v priebehu 2 hodín).
  Počas týchto dní sa očakáva postupný pokles počtu vyfajčených cigariet. Ak je výsledok neuspokojivý, liečba sa preruší a môže sa zopakovať po 2-3 mesiacoch. Pri uspokojivom účinku (výrazne znížený počet cigariet) po 3. dni liečba pokračuje podľa schémy;
 • 4-12 dní: 1 tableta každé 2,5 hodiny (5 tabliet denne);
 • 13-16 dní: 1 tableta každé 3 hodiny (4 tablety denne);
 • 17 - 20 dní: 1 tableta každých 5 hodín (3 tablety denne);
 • 21-25 dní: 1-2 tablety denne.

Konečné odvykanie od fajčenia by sa malo uskutočniť 5. deň po začatí liečby. Po ukončení liečebnej kúry musí pacient prejaviť vôľu a nedovoliť si ani jednu cigaretu.

Spôsob aplikácie: tablety sa užívajú perorálne s dostatočným množstvom tekutiny.

Ak ste užili viac ako požadovanú dávku Sopharma Tabex

Ak ste užili väčšiu dávku, ako je predpísané, môžete pociťovať nevoľnosť, vracanie, potenie, tras, zhoršené videnie, celkovú slabosť, zrýchlený tep; kŕče, ťažkosti s dýchaním.

V takom prípade prestaňte Sopharma Tabex užívať a poraďte sa s lekárom alebo vyhľadajte pomoc v najbližšom zdravotníckom zariadení.

Ak zabudnete užiť Sopharma Tabex

Ak vynecháte dávku, užite ju čo najskôr. Ak je takmer čas na ďalšiu dávku, užite ju ako zvyčajne, vynechajte dávku, na ktorú ste zabudli. Neužívajte dvojnásobnú dávku, aby ste nahradili vynechanú dávku. Pokračujte v užívaní Sopharma Tabex podľa popisu v tejto písomnej informácii pre používateľov.

Ak máte ďalšie otázky týkajúce sa používania Sopharma Tabex, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Sopharma Tabex môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Počas liečby Sopharma Tabex, najmä na začiatku, sú možné nasledujúce vedľajšie účinky:

Časté (postihujú až 1 z 10 pacientov)

 • bolesť hlavy;
 • vertigo;
 • suché ústa;
 • nevoľnosť;
 • dyspepsia;
 • bolesť v hornej časti brucha.

Menej časté (postihujú až 1 zo 100 pacientov)

 • ospalosť;
 • nespavosť;
 • zápcha;
 • hnačka;

Neznáme (častosť sa nedá odhadnúť z dostupných údajov)

 • búšenie srdca;
 • zrýchlenie srdcovej frekvencie;
 • mierne zvýšenie krvného tlaku;
 • zvýšená podráždenosť;
 • ťažké dýchanie;
 • zmeny chuti a chuti do jedla;
 • bolesť brucha;
 • bolesť svalov;
 • bolesti hrudníka;
 • strata váhy;

Nežiaduce reakcie

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. To zahŕňa všetky možné vedľajšie účinky, ktoré nie sú popísané v tejto písomnej informácii pre používateľov.

Ako uchovávať Sopharma Tabex

Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou.

Uchovávajte pri teplote do 25°C.

Držte mimo dosahu detí!

Sopharma Tabex sa nemá používať po dátume exspirácie vyznačenom na obale. Dátum exspirácie zahŕňa posledný deň zadaného mesiaca.

Lieky sa nesmú vyhadzovať do odtoku alebo do domového odpadu. Opýtajte sa svojho lekárnika, ako zlikvidovať nežiaduce lieky. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie.

Obsah balenia a ďalšie informácie

Čo Sopharma Tabex obsahuje

Účinnou zložkou je cytizín (cytizín) 1,5 mg.

Ďalšie zložky sú: dihydrát síranu vápenatého, celulózový prášok, koloidný oxid kremičitý bezvodý, magnéziumstearát.

Zloženie filmového obalu: Opadray P hnedý (polyvinylalkohol - čiastočne hydrolyzovaný, oxid titaničitý (E171), makrogol 4000, lecitín, mastenec (E553b), žltý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E 172), čierny oxid železitý (E 172).

Ako vyzerá Sopharma Tabex a obsah balenia

Tablety sú béžové, okrúhle, bikonvexné, s vyrytým znakom „S“ na jednej strane tablety.

20 tabliet v blistri z PVC/PE/PVdC/Al fólie, 5 blistrov v papierovej škatuľke spolu s písomnou informáciou pre používateľov.

Ďalšie informácie

Výrobca

Sopharma

Značka

Sopharma Tabex Bulharsko

Suma

100 tabliet

EAN

3800010641517

Sopharma Tabex – Blue Box – 1,5 mg cytizín – 100 tabliet | ZĽAVNENÁ CENA

27,99

Buďte veľmi opatrní pri nákupe Tabex Online z Amazonu alebo iných trhovísk, pretože originál Sopharma Tabex môže byť falšovaný, a preto mimoriadne nebezpečný pre vaše zdravie!

Kúpte Sopharma Tabex iba z oficiálnych stránok Sopharma Tabex!

sk_SKSlovenčina