Sopharma Tabex
Sopharma Tabex

IS FOR SALE

This domain name (or website with content) is available for sale by its owner.

Any offer you submit is binding for 7 days.

If you require futher information contact us.

MAKE AN OFFER

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Ogólne warunki

Przed dalszym korzystaniem z tej witryny prosimy o uważne przeczytanie niniejszego Regulaminu.

WSTĘP

Niniejsze Ogólne Warunki regulują relacje pomiędzy dostawcą „Sopharma Tabex” a konsumentami, nabywcami towarów oferowanych w serwisie „sopharmatabex.com”, w drodze umowy zawartej pomiędzy stronami na odległość. Zakupu w serwisie można dokonać jako użytkownik niezarejestrowany lub po zarejestrowaniu się i utworzeniu profilu użytkownika. Każdy użytkownik wypełnia formularz rejestracyjny, w którym musi podać prawidłowe i dokładne dane, m.in. dane do dostawy, telefon, e-mail itp. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje niniejsze Ogólne Warunki poprzez zaznaczenie pola „Zgadzam się z Ogólnymi Warunkami” w formularzu rejestracyjnym.

Korzystanie z usług witryny „sopharmatabex.com” może odbywać się wyłącznie w celach osobistych/niekomercyjnych.

„Sopharma Tabex” nie gwarantuje i nie jest zobowiązana do zapewnienia działania serwisu bez przerw i błędów, jak również nie gwarantuje ciągłego działania wszystkich funkcjonalności serwisu.

„Sopharma Tabex” zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez powiadamiania swoich klientów, a także do poprawiania błędów/nieścisłości w informacjach o produkcie. Możliwe są błędy typograficzne, różnice w wizualizacji kolorystycznej, a także zmiany w projekcie produktu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

„Sopharma Tabex” dokłada wszelkich starań, aby na stronie internetowej znajdowały się prawdziwe, dokładne i aktualne informacje o oferowanych produktach. „Sopharma Tabex” ściśle przestrzega prawodawstwa europejskiego, ale nie może zagwarantować dokładności i kompletności informacji zawartych na stronie. „Sopharma Tabex” nie wyklucza możliwości wystąpienia błędów, niedokładności lub pominięć spowodowanych czynnikami technicznymi lub ludzkimi i nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności. „Sopharma Tabex” nie ponosi odpowiedzialności za skutki i/lub szkody spowodowane lub w jakikolwiek sposób związane z dostępem do serwisu, a także możliwością/niemożliwością jego wykorzystania, w tym. oraz informacje w nich opublikowane. W przypadku, gdy na stronie znajdują się linki do stron osób trzecich, „Sopharma Tabex” nie ponosi odpowiedzialności za informacje w nich zawarte, a także za ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo takich stron.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje są dostępne w naszym Polityka prywatności.

CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

Wszystkie ceny produktów oferowanych na „sopharmatabex.com” są ostateczne, podawane są w walucie EUR i zawierają podatek od wartości dodanej/VAT, a także wszelkie inne podatki, opłaty itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy, które ustalane są dodatkowo.

Płatności za zamówione produkty można dokonać kartą kredytową lub debetową albo lokalnymi metodami płatności dostępnymi na stronie kasy.

WYSYŁKA I DOSTARCZENIE

Informacje są dostępne na naszej stronie Wysyłka i Dostawa strona.

PRAWA AUTORSKIE

Zawartość tej witryny, m.in. ale nie tylko logo, grafika czy napisy, znaki towarowe, zdjęcia itp. jest własnością firmy „Sopharma Tabex” i/lub jej partnerów/dostawców i podlega ochronie na mocy obowiązującego prawa, w tym praw do znaków towarowych, praw autorskich, praw własności intelektualnej itp.

Kopiowanie, powielanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek formie oraz rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w serwisie jest zabronione. Jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie treści będzie uznawane za naruszenie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych obowiązujących przepisów. Korzystanie z jakichkolwiek materiałów ze strony „sopharmatabex.com” jest dozwolone wyłącznie do użytku osobistego i bez celów komercyjnych.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON PRZY SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ

„Sopharma Tabex” przyjmuje zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane są poprzez stronę „sopharmatabex.com” po dodaniu wybranych produktów do koszyka. Do realizacji zamówienia wymagana jest zgoda na niniejsze Ogólne Warunki Handlowe.

„Sopharma Tabex” ma prawo nie dostarczyć części lub całości zamówionych produktów, a także opóźnić dostawę, z różnych przyczyn obiektywnych, w tym m.in. z powodu wyczerpania się zapasów, błędnego/niepełnego adresu dostawy lub klienta telefon kontaktowy, w przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, nadzwyczajnej sytuacji epidemicznej itp., o czym powiadamia użytkownika drogą komunikacji telefonicznej lub e-mailowej.

„Sopharma Tabex” nie gwarantuje dostępności towaru w momencie realizacji zamówienia. Jedyną odpowiedzialnością „Sopharma Tabex” w tym przypadku jest zwrot kwoty przedpłaconej za konkretny produkt(y), jeśli taki istnieje.

„Sopharma Tabex” zobowiązuje się do zapewnienia warunków prawidłowego pakowania, transportu i dostawy produktów, tak aby zachować ich jakość i skuteczność.

Na oferowane produkty udzielana jest prawna gwarancja zgodności towaru z umową sprzedaży.

Klient ma prawo zwrócić produkt na swój koszt, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, jeżeli z jakichkolwiek powodów zmieni zdanie, pod warunkiem, że produkt nie nosi śladów użytkowania i znajduje się w oryginalnym, nieotwieranym opakowaniu.

Po spełnieniu warunków zwrotu, po otrzymaniu produktu „Sopharma Tabex” jest zobowiązana do zwrotu pieniędzy Klientowi. Zwrot środków zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument w pierwotnej transakcji.

PRAWO ODMOWY

Klient ma prawo odmówić przyjęcia towaru i zwrócić go na swój koszt w terminie 14 dni od daty otrzymania. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument musi poinformować „Sopharma Tabex” o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu 14 dni.

W każdym przypadku odmowy konsument ma obowiązek zwrócić produkty na własny koszt bez zbędnej zwłoki i nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym powiadomił „Sopharma Tabex” o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeśli Konsument odesła produkty przed upływem terminu 14 dni. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość „Sopharma Tabex” zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane kwoty wraz z kosztami dostawy, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o decyzji Konsumenta odstąpić od umowy. Zwrot środków zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument w pierwotnej transakcji.

W przypadku odmowy towar musi zostać zwrócony w zachowanym oryginalnym opakowaniu, w stanie nienaruszonym, nieużywanym i z kompletnym wyposażeniem, jeśli występuje. W przypadku niespełnienia tych warunków zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwracanego towaru i braku zwrotu pieniędzy.

WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY WARUNKÓW OGÓLNYCH:

Niniejsze Ogólne Warunki wchodzą w życie z dniem 25.08.2022 i są obowiązujące wszystkich klientów „Sopharma Tabex”. Jeśli nie akceptujesz niniejszego Regulaminu, nie powinieneś w dalszym ciągu korzystać z tej witryny w celu dokonywania zakupów.

„Sopharma Tabex” może w dowolnym momencie zmienić i uzupełnić niniejsze Ogólne Warunki. Zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie „sopharmatabex.com” i stają się obowiązkowe dla wszystkich użytkowników serwisu od chwili ich publikacji.

Jeśli nie znajdziesz potrzebnych informacji na stronie, możesz wysłać swoje pytania za pośrednictwem naszego Skontaktuj się z nami strona.

pl_PLPolski