Sopharma Tabex
Sopharma Tabex

IS TE KOOP

Deze domeinnaam (of website met inhoud) is beschikbaar voor verkoop door de eigenaar.

Elk bod dat u indient, is 7 dagen bindend.

Als u meer informatie nodig heeft, neem dan contact met ons op.

DOE EEN BOD

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Sopharma Tabex – Blue Box – 1,5 mg cytisine – 100 tabletten | KORTINGSPRIJS
Verkoop!

Sopharma Tabex – Blue Box – 1,5 mg cytisine – 100 tabletten | KORTINGSPRIJS

27,99

Artikelnummer: 3800010641517 Categorie:

Extra informatie

Fabrikant

Sopharma

Merk

Sopharma Tabex Bulgarije

Hoeveelheid

100 tabletten

EAN

3800010641517

Wees zeer voorzichtig bij het online kopen van Tabex bij Amazon of andere marktplaatsen, aangezien originele Sopharma Tabex namaak kan zijn en daarom uiterst gevaarlijk voor uw gezondheid!

Koop Sopharma Tabex alleen van Sopharma Tabex officiële websites!

Wat is Sopharma Tabex en waarvoor wordt het gebruikt

Sopharma Tabex bevat de werkzame stof cytisine, die op het lichaam van de roker inwerkt vergelijkbaar met nicotine. Het gebruik van Sopharma Tabex leidt tot een geleidelijk stoppen met roken zonder onaangename gewaarwordingen en ongemakken die gepaard gaan met het stoppen met roken.

Sopharma Tabex wordt gebruikt bij mensen die verslaafd zijn aan roken (chronisch nicotineisme) en willen stoppen.

Wat u moet weten voordat u Sopharma Tabex inneemt

Gebruik Sopharma Tabex niet als:

 • aanwezigheid van allergie (overgevoeligheid) voor de werkzame stof of een van de andere ingrediënten (zie hieronder);
 • recent myocardinfarct of beroerte, instabiele angina pectoris,
 • hartritmestoornis (hartritmestoornis), ernstige arteriële hypertensie, atherosclerose;
 • zwangerschap of borstvoeding.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker voordat u Sopharma Tabex inneemt.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Sopharma Tabex inneemt als u lijdt aan:

ischemische hartziekte (verminderde bloedtoevoer naar de hartspier); hartfalen (zwakte van de hartspier);

 • arteriële hypertensie (hoge bloeddruk);
 • cerebrovasculaire aandoeningen;
 • verstopping van bloedvaten;
 • nier- of leverziekten;
 • hyperthyreoïdie (verhoogde functie van de schildklier);
 • zweer;
 • suikerziekte;
 • chromaffine-tumoren van de bijnier;
 • gastro-oesofageale refluxziekte (terugkeer van maagsap naar het onderste deel van de slokdarm, wat zich uit in een branderig gevoel);
 • geestesziekte (sommige vormen van schizofrenie).

Kinderen, jongeren en volwassenen ouder dan 65 jaar

Er is onvoldoende klinische ervaring voor het veilige gebruik van Sopharma Tabex bij kinderen jonger dan 18 jaar en volwassenen ouder dan 65 jaar.

Andere geneesmiddelen en Sopharma Tabex

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of binnenkort gaat gebruiken.

Informeer uw arts als u geneesmiddelen gebruikt zoals: fysostigmine, galantamine, statines, bloeddrukverlagende geneesmiddelen, theofylline, ropinirol, clozapine, olanzapine, vanwege mogelijke versterking van hun bijwerkingen bij gelijktijdig gebruik met Sopharma Tabex.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Eten en drinken hebben geen invloed op de werking van Sopharma Tabex.

Zwangerschap en borstvoeding

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, denkt zwanger te zijn of van plan bent zwanger te worden, raadpleeg dan uw arts voordat u Sopharma Tabex gebruikt.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u niet worden behandeld met Sopharma Tabex.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens over bijwerkingen van Sopharma Tabex bij het uitvoeren van activiteiten die meer aandacht en reactiesnelheid vereisen.

Hoe Sopharma Tabex in te nemen

Neem Sopharma Tabex altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De behandeling wordt uitgevoerd volgens het volgende schema:

 • 1 - 3 dagen: 6 maal daags 1 tablet (in 2 uur).
  Tijdens deze dagen wordt een geleidelijke afname van het aantal gerookte sigaretten verwacht. Als het resultaat onvoldoende is, wordt de behandeling stopgezet en kan deze na 2-3 maanden worden herhaald. Bij een bevredigend effect (aanzienlijk verminderd aantal sigaretten) wordt na de 3e dag de behandeling voortgezet volgens het schema;
 • 4-12 dagen: 1 tablet om de 2,5 uur (5 tabletten per dag);
 • 13-16 dagen: 1 tablet om de 3 uur (4 tabletten per dag);
 • 17 - 20 dagen: 1 tablet om de 5 uur (3 tabletten per dag);
 • 21-25 dagen: 1-2 tabletten per dag.

De definitieve stopzetting van het roken moet plaatsvinden op de 5e dag na het begin van de behandeling. Na afloop van de kuur moet de patiënt wilskracht tonen en zichzelf geen enkele sigaret gunnen.

Wijze van aanbrengen: tabletten worden oraal ingenomen met voldoende vloeistof.

Als u meer dan de vereiste dosis Sopharma Tabex heeft ingenomen

Als u een grotere dosis heeft ingenomen dan voorgeschreven, kunt u zich misselijk voelen, braken, zweten, tremoren, verminderd gezichtsvermogen, algemene zwakte, versnelde hartslag; convulsies, moeite met ademhalen.

Stop in dat geval met het gebruik van Sopharma Tabex en raadpleeg een arts of zoek hulp bij het dichtstbijzijnde gezondheidscentrum.

Bent u vergeten Sopharma Tabex in te nemen?

Als u een dosis bent vergeten, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, neem deze dan zoals gewoonlijk en sla de vergeten dosis over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Blijf Sopharma Tabex gebruiken zoals beschreven in deze bijsluiter.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van Sopharma Tabex, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan Sopharma Tabex bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Tijdens de behandeling met Sopharma Tabex, vooral in het begin, zijn de volgende bijwerkingen mogelijk:

Vaak (bij maximaal 1 op de 10 patiënten)

 • hoofdpijn;
 • hoogtevrees;
 • droge mond;
 • misselijkheid;
 • dyspepsie;
 • pijn in de bovenbuik.

Soms (bij maximaal 1 op de 100 patiënten)

 • slaperigheid;
 • slapeloosheid;
 • constipatie;
 • diarree;

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • hartkloppingen;
 • versnelling van de hartslag;
 • lichte verhoging van de bloeddruk;
 • verhoogde prikkelbaarheid;
 • moeite met ademhalen;
 • veranderingen in smaak en eetlust;
 • buikpijn;
 • spierpijn;
 • pijn op de borst;
 • gewichtsverlies;

Bijwerkingen

Als u bijwerkingen krijgt, vertel dit dan aan uw arts of apotheker. Dit omvat alle mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden beschreven.

Hoe bewaart u Sopharma Tabex

Bewaar in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht.

Te bewaren beneden 25°C.

Buiten bereik van kinderen bewaren!

Sopharma Tabex mag niet worden gebruikt na de vervaldatum die op de verpakking staat vermeld. De vervaldatum omvat de laatste dag van de opgegeven maand.

Geneesmiddelen dienen niet in de gootsteen of in de container voor huishoudelijk afval te worden weggegooid. Vraag uw apotheker wat u met uw ongewenste geneesmiddelen moet doen. Deze maatregelen helpen het milieu te beschermen.

Inhoud van het pakket en aanvullende informatie

Welke stoffen zitten er in Sopharma Tabex?

Het werkzame bestanddeel is cytisine (cytisine) 1,5 mg.

De andere stoffen in dit middel zijn: calciumsulfaatdihydraat, cellulosepoeder, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, magnesiumstearaat.

Samenstelling van de filmomhulling: Opadray P bruin (polyvinylalcohol - gedeeltelijk gehydrolyseerd, titaandioxide (E171), macrogol 4000, lecithine, talk (E553b), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E 172), zwart ijzeroxide ( E 172).

Hoe ziet Sopharma Tabex eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

De tabletten zijn beige, rond, biconvex, gegraveerd met het teken "S" aan één kant van de tablet.

20 tabletten in een PVC/PE/PVdC/Al-folieblister, 5 blisters in een kartonnen doos, samen met een bijsluiter.

Extra informatie

Fabrikant

Sopharma

Merk

Sopharma Tabex Bulgarije

Hoeveelheid

100 tabletten

EAN

3800010641517

Sopharma Tabex – Blue Box – 1,5 mg cytisine – 100 tabletten | KORTINGSPRIJS

27,99

Wees zeer voorzichtig bij het online kopen van Tabex bij Amazon of andere marktplaatsen, aangezien originele Sopharma Tabex namaak kan zijn en daarom uiterst gevaarlijk voor uw gezondheid!

Koop Sopharma Tabex alleen van Sopharma Tabex officiële websites!

nl_NLNederlands