Sopharma Tabex

Sopharma Tabex – Blue Box – 1,5 mg cytisine – 100 tabletten | KORTINGSPRIJS
Aanbieding!

Sopharma Tabex – Blue Box – 1,5 mg cytisine – 100 tabletten | KORTINGSPRIJS

Oorspronkelijke prijs was: €34,89.Huidige prijs is: €27,99.

Artikelnummer: 3800010641517 Categorie:

Extra informatie

Fabrikant

Sopharma

Merk

Sopharma Tabex Bulgarije

Hoeveelheid

100 tabletten

EAN

3800010641517

Wees zeer voorzichtig bij het online kopen van Tabex bij Amazon of andere marktplaatsen, aangezien de originele Sopharma Tabex namaak kan zijn en daarom uiterst gevaarlijk voor uw gezondheid!

Koop Sopharma Tabex alleen via de officiële Sopharma Tabex-websites!

Wat is Sopharma Tabex en waarvoor wordt het gebruikt

Sopharma Tabex bevat de werkzame stof cytisine, die op dezelfde manier inwerkt op het lichaam van de roker als nicotine. Het gebruik van Sopharma Tabex leidt tot een geleidelijke stopzetting van het roken zonder onaangename sensaties en ongemakken die gepaard gaan met het stoppen met roken.

Sopharma Tabex wordt gebruikt bij mensen die verslaafd zijn aan roken (chronisch nicotinisme) en willen stoppen.

Wat u moet weten voordat u Sopharma Tabex inneemt

Gebruik Sopharma Tabex niet als:

 • aanwezigheid van allergie (overgevoeligheid) voor de werkzame stof of voor één van de andere bestanddelen (hieronder vermeld);
 • recent myocardinfarct of beroerte, instabiele angina pectoris,
 • hartritmestoornis (hartritmestoornissen), ernstige arteriële hypertensie, atherosclerose;
 • zwangerschap of borstvoeding.

Als u het niet zeker weet, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Sopharma Tabex inneemt.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Sopharma Tabex inneemt als u last heeft van:

ischemische hartziekte (verminderde bloedtoevoer naar de hartspier); hartfalen (zwakte van de hartspier);

 • arteriële hypertensie (hoge bloeddruk);
 • cerebrovasculaire ziekten;
 • verstopping van bloedvaten;
 • nier- of leverziekten;
 • hyperthyreoïdie (verhoogde functie van de schildklier);
 • zweer;
 • suikerziekte;
 • chromaffinetumoren van de bijnier;
 • gastro-oesofageale refluxziekte (terugkeer van maagsap naar het onderste deel van de slokdarm, wat zich manifesteert door een branderig gevoel);
 • geestesziekte (sommige vormen van schizofrenie).

Kinderen, adolescenten en volwassenen ouder dan 65 jaar

Er is onvoldoende klinische ervaring voor het veilige gebruik van Sopharma Tabex bij kinderen jonger dan 18 jaar en volwassenen ouder dan 65 jaar.

Andere medicijnen en Sopharma Tabex

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt, kort geleden heeft gebruikt of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken.

Informeer uw arts als u geneesmiddelen gebruikt zoals: fysostigmine, galantamine, statines, bloeddrukverlagende geneesmiddelen, theofylline, ropinirol, clozapine, olanzapine, vanwege de mogelijke versterking van de bijwerkingen ervan bij gelijktijdig gebruik met Sopharma Tabex.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Voedsel en drank hebben geen invloed op de werking van Sopharma Tabex.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, geeft u borstvoeding, denkt u zwanger te zijn of wilt u zwanger worden? Raadpleeg dan uw arts voordat u Sopharma Tabex gebruikt.

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft, mag u niet worden behandeld met Sopharma Tabex.

Rijden en machines gebruiken

Er zijn geen gegevens over de nadelige effecten van Sopharma Tabex bij het uitvoeren van activiteiten die verhoogde aandacht en reactiesnelheid vereisen.

Hoe gebruikt u Sopharma Tabex?

Gebruik Sopharma Tabex altijd precies zoals beschreven in deze bijsluiter. Als u het niet zeker weet, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

De behandeling wordt uitgevoerd volgens het volgende schema:

 • 1 - 3 dagen: 1 tablet 6 keer per dag (in 2 uur).
  Tijdens deze dagen wordt een geleidelijke afname van het aantal gerookte sigaretten verwacht. Indien het resultaat onbevredigend is, wordt de behandeling stopgezet en kan na 2-3 maanden herhaald worden. Bij een bevredigend effect (aanzienlijk verminderd aantal sigaretten) na de 3e dag wordt de behandeling voortgezet volgens het schema;
 • 4-12 dagen: 1 tablet elke 2,5 uur (5 tabletten per dag);
 • 13-16 dagen: 1 tablet elke 3 uur (4 tabletten per dag);
 • 17 - 20 dagen: 1 tablet om de 5 uur (3 tabletten per dag);
 • 21-25 dagen: 1-2 tabletten per dag.

Het definitieve stoppen met roken moet plaatsvinden op de vijfde dag na het begin van de behandeling. Na het einde van de behandelingskuur moet de patiënt wilskracht tonen en zichzelf geen enkele sigaret toestaan.

Toepassingsmethode: tabletten worden oraal ingenomen met voldoende vloeistof.

Als u meer dan de vereiste dosis Sopharma Tabex heeft ingenomen

Als u een hogere dosis heeft ingenomen dan voorgeschreven, kunt u last krijgen van misselijkheid, braken, zweten, trillen, verminderd gezichtsvermogen, algemene zwakte, verhoogde hartslag; convulsies, moeite met ademhalen.

Stop in een dergelijk geval met het gebruik van Sopharma Tabex en raadpleeg een arts of zoek hulp bij de dichtstbijzijnde gezondheidszorginstelling.

Bent u vergeten Sopharma Tabex in te nemen?

Als u een dosis heeft gemist, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het bijna tijd is voor de volgende dosis, neem deze dan zoals gewoonlijk en sla de vergeten dosis over. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Ga door met het innemen van Sopharma Tabex zoals beschreven in deze bijsluiter.

Heeft u nog vragen over het gebruik van Sopharma Tabex? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan Sopharma Tabex bijwerkingen veroorzaken, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Tijdens de behandeling met Sopharma Tabex zijn, vooral in het begin, de volgende bijwerkingen mogelijk:

Vaak (treedt op bij maximaal 1 op de 10 patiënten)

 • hoofdpijn;
 • hoogtevrees;
 • droge mond;
 • misselijkheid;
 • dyspepsie;
 • pijn in de bovenbuik.

Soms (komt voor bij maximaal 1 op de 100 patiënten)

 • slaperigheid;
 • slapeloosheid;
 • constipatie;
 • diarree;

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden geschat)

 • hartkloppingen;
 • versnelling van de hartslag;
 • lichte stijging van de bloeddruk;
 • verhoogde prikkelbaarheid;
 • moeite met ademhalen;
 • veranderingen in smaak en eetlust;
 • buikpijn;
 • spierpijn;
 • pijn op de borst;
 • gewichtsverlies;

Bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, vertel dit dan aan uw arts of apotheker. Dit omvat alle mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden beschreven.

Hoe bewaart u Sopharma Tabex?

Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht.

Bewaren beneden 25°C.

Buiten bereik van kinderen bewaren!

Sopharma Tabex mag niet worden gebruikt na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking. De vervaldatum omvat de laatste dag van de opgegeven maand.

Geneesmiddelen mogen niet in de gootsteen of in de huisvuilcontainer worden weggegooid. Vraag uw apotheker wat u met uw ongewenste medicijnen moet doen. Deze maatregelen zullen het milieu helpen beschermen.

Inhoud van het pakket en aanvullende informatie

Wat bevat Sopharma Tabex?

Het werkzame bestanddeel is cytisine (cytisine) 1,5 mg.

De andere stoffen zijn: calciumsulfaatdihydraat, cellulosepoeder, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat.

Samenstelling van de filmomhulling: Opadray P bruin (polyvinylalcohol - gedeeltelijk gehydrolyseerd, titaniumdioxide (E171), macrogol 4000, lecithine, talk (E553b), geel ijzeroxide (E172), rood ijzeroxide (E 172), zwart ijzeroxide (E 172).

Hoe ziet Sopharma Tabex er uit en de inhoud van de verpakking

De tabletten zijn beige, rond, biconvex, gegraveerd met het teken "S" aan één kant van de tablet.

20 tabletten in een PVC/PE/PVdC/Al-folieblister, 5 blisters in een kartonnen doos, samen met een bijsluiter.

Extra informatie

Fabrikant

Sopharma

Merk

Sopharma Tabex Bulgarije

Hoeveelheid

100 tabletten

EAN

3800010641517

Sopharma Tabex – Blue Box – 1,5 mg cytisine – 100 tabletten | KORTINGSPRIJS

Oorspronkelijke prijs was: €34,89.Huidige prijs is: €27,99.

Wees zeer voorzichtig bij het online kopen van Tabex bij Amazon of andere marktplaatsen, aangezien de originele Sopharma Tabex namaak kan zijn en daarom uiterst gevaarlijk voor uw gezondheid!

Koop Sopharma Tabex alleen via de officiële Sopharma Tabex-websites!

nl_NLNederlands