Sopharma Tabex – Grønn boks – 1,5 mg cytisin – 100 tabletter | AVSLAGS PRIS
Tilbud!

Sopharma Tabex – Grønn boks – 1,5 mg cytisin – 100 tabletter | AVSLAGS PRIS

24,99

Varenummer: 5909990342518 Kategori:

Tilleggsinformasjon

Produsent

Sopharma

Merke

Sopharma Tabex Polen

Beløp

100 tabletter

EAN

5909990342518

Vær veldig forsiktig når du kjøper Tabex Online fra Amazon eller andre markedsplasser, siden original Sopharma Tabex kan være forfalsket og derfor ekstremt farlig for helsen din!

Kjøp Sopharma Tabex kun fra Sopharma Tabex offisielle nettsteder!

Hva Sopharma Tabex er og hva det brukes til

Sopharma Tabex er en behandling for nikotinavhengighet. Bruken av Sopharma Tabex lar deg gradvis redusere kroppens avhengighet av nikotin og slutte å røyke uten symptomer på nikotinabstinens. Det endelige målet med å bruke Sopharma Tabex er å slutte å bruke nikotinholdige produkter permanent.

Hva du trenger å vite før du tar Sopharma Tabex

Ikke ta Sopharma Tabex:

 • dersom du er allergisk mot cytisin eller noen av de andre innholdsstoffene (listet opp nedenfor)
 • hvis du har ustabil angina
 • hvis du nylig har hatt et hjerteinfarkt
 • hvis du har klinisk signifikante hjerterytmeproblemer
 • hvis du nylig har hatt hjerneslag
 • under graviditet og amming.

Advarsler og forholdsregler:

Sopharma Tabex bør brukes med forsiktighet ved iskemisk hjertesykdom, hjertesvikt, arteriell hypertensjon, feokromocytom, aterosklerose, magesår og duodenalsår, gastroøsofageal reflukssykdom, hypertyreose, diabetes mellitus, enkelte former for schizofreni, nyresvikt og lever.

På grunn av begrenset erfaring anbefales det ikke å bruke Sopharma Tabex hos eldre pasienter (over 65 år).

Sopharma Tabex skal kun brukes av personer med den seriøse intensjon om å slutte å røyke. Å ta Sopharma Tabex og fortsette å røyke kan forverre effekten av uønsket nikotin.

Barn

På grunn av begrenset erfaring anbefales ikke Sopharma Tabex til bruk hos barn under 18 år.

Andre medisiner og Sopharma Tabex

Fortell legen din eller apoteket dersom du nylig bruker eller bruker andre legemidler, samt om medisiner som pasienten planlegger å ta.

Ikke ta Sopharma Tabex sammen med legemidler mot tuberkulose.

Graviditet og amming

Gravid og ammer, eller når det er mistanke om det eller når kvinnen planlegger å bli gravid, kontakt legen din eller apoteket for råd før du tar Sopharma Tabex.

Sopharma Tabex er kontraindisert under graviditet og amming.

Kjøre kjøretøy og betjene maskiner

Sopharma Tabex har ingen påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Sopharma Tabex inneholder laktose

En tablett Sopharma Tabex inneholder 28 mg laktose. Hvis tidligere oppgitt at pasienten har en intoleranse mot enkelte sukkerarter, kontakt legen din før du tar Sopharma Tabex.

Hvordan du bruker Sopharma Tabex

Bruk alltid Sopharma Tabex nøyaktig som beskrevet i pakningsvedlegget eller som anvist av legen din eller apoteket. Sjekk med legen din eller apoteket hvis du er usikker.

En pakke med Sopharma Tabex (100 tabletter) er tilstrekkelig for en fullstendig behandling.

Behandlingstiden er 25 dager.

Sopharma Tabex bør tas oralt med tilstrekkelig mengde vann i henhold til følgende skjema:

 • Fra dag 1 til dag 3: 1 tablett hver 2. time (6 tabletter)
 • Fra dag 4 til dag 12: 1 tablett hver 2,5 time (5 tabletter)
 • Fra dag 13 til dag 16: 1 tablett hver 3. time (4 tabletter)
 • Fra dag 17 til dag 20: 1 tablett hver 5. time (3 tabletter)
 • Fra dag 21 til dag 25: 1-2 tabletter om dagen (opptil 2 tabletter)

En røyker bør slutte å røyke helt, senest 5 dager etter behandlingsstart.

En person som slutter å røyke har aldri råd til å røyke en eneste sigarett. Holdbarheten til det oppnådde behandlingsresultatet avhenger av det.

Hvis behandlingseffekten er utilfredsstillende, bør behandlingen avbrytes og behandlingen startes på nytt etter 2 til 3 måneder.

Hvis du tar mer Sopharma Tabex enn du burde

Symptomer på en overdose av Sopharma Tabex er karakteristiske for symptomer på nikotinforgiftning.

Symptomer på overdose er: ubehag, kvalme, oppkast, økt hjertefrekvens, svingende blodtrykk, pusteforstyrrelser, synsforstyrrelser, kramper.

Hvis du opplever bare ett av disse symptomene eller et symptom som ikke er oppført i dette pakningsvedlegget, må du slutte å ta Sopharma Tabex og kontakte legen din eller apoteket.

Dersom du har glemt å ta Sopharma Tabex

Ikke ta en dobbel dose for å erstatte en glemt dose.

Hvis du slutter å ta Sopharma Tabex

Spør legen din eller apoteket dersom du har ytterligere spørsmål om bruken av Sopharma Tabex.

Mulige bivirkninger

Som alle legemidler kan Sopharma Tabex forårsake bivirkninger, men ikke alle får det. Vanligvis milde til moderate bivirkninger som gastrointestinale symptomer (tørr munn, magesmerter, kvalme, oppkast, smaksendringer, forstoppelse, diaré, flatulens, tungebrenning, halsbrann, overdreven spyttutskillelse), økt appetitt med vektøkning og irritabilitet. I tillegg kan det være økt tretthet, ubehag, tretthet, rennende øyne, rask eller langsom hjertefrekvens, høyt blodtrykk, hodepine og svimmelhet, søvnforstyrrelser (søvnløshet, søvnighet, døsighet, merkelige drømmer, mareritt), humørsvingninger, angst, konsentrasjonsvansker, nedsatt libido, kortpustethet, økt ekspektorasjon, muskelsmerter, utslett, økt svette, nedsatt hudelastisitet, økt aktivitet av leverenzymer.

Disse bivirkningene oppstår hovedsakelig ved behandlingsstart og forsvinner etter hvert som behandlingen fortsetter. De kan også være forårsaket av å slutte å røyke (abstinenssymptomer) og ikke ta Sopharma Tabex.

Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger, inkludert mulige bivirkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget.

Hvordan du oppbevarer Sopharma Tabex

Oppbevares under 25 ° C. Oppbevares i originalpakningen for formålet å beskytte mot fuktighet. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Må ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på pakken. Fristens gyldighet refererer til den siste dagen i den måneden.

Pakkens innhold og annen informasjon

Hva Sopharma Tabex inneholder

 • Virkestoffet er cytisin. Én filmdrasjert tablett inneholder 1,5 mg cytisin.
 • Andre innholdsstoffer er: laktosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, talkum, magnesiumstearat. Sammensetningen av skallet (Opadry II): polyvinylalkohol, titandioksid, makrogol 3350, talkum, gult jernoksid, rødt jernoksid, svart jernoksid.

Tilleggsinformasjon

Produsent

Sopharma

Merke

Sopharma Tabex Polen

Beløp

100 tabletter

EAN

5909990342518

Sopharma Tabex – Grønn boks – 1,5 mg cytisin – 100 tabletter | AVSLAGS PRIS

24,99

Vær veldig forsiktig når du kjøper Tabex Online fra Amazon eller andre markedsplasser, siden original Sopharma Tabex kan være forfalsket og derfor ekstremt farlig for helsen din!

Kjøp Sopharma Tabex kun fra Sopharma Tabex offisielle nettsteder!

nb_NONorsk bokmål