Generelle vilkår

Vennligst les disse vilkårene og betingelsene nøye før du fortsetter å bruke denne siden.

INTRODUKSJON

Disse generelle vilkårene og betingelsene regulerer forholdet mellom leverandøren "Sopharma Tabex" og forbrukere, kjøpere av varer, som tilbys på nettstedet "sopharmatabex.com", gjennom en avstandsavtale inngått mellom partene. Kjøp fra siden kan gjøres som uregistrert bruker, eller etter registrering og opprettelse av brukerprofil. Hver bruker fyller ut et registreringsskjema der han skal angi korrekte og nøyaktige data, inkl. leveringsdetaljer, telefon, e-post osv. Brukeren erklærer at han er kjent med og aksepterer disse generelle vilkårene og betingelsene ved å merke av i boksen "Jeg godtar de generelle vilkårene og betingelsene" på registreringsskjemaet.

Bruken av tjenestene på nettstedet "sopharmatabex.com" kan kun være for personlige/ikke-kommersielle formål.

"Sopharma Tabex" garanterer ikke og er ikke forpliktet til å sikre driften av nettstedet uten avbrudd eller uten feil, samt garanterer ikke den kontinuerlige aktiviteten til alle funksjoner på nettstedet.

“Sopharma Tabex” forbeholder seg retten til å endre priser uten å varsle sine kunder, samt å rette feil/unøyaktigheter i produktinformasjon. Typografiske feil, forskjeller i fargevisualisering, samt endringer i produktdesign er mulig.

ANSVAR

"Sopharma Tabex" streber etter å opprettholde sann, nøyaktig og oppdatert informasjon om produktene som tilbys på nettstedet. "Sopharma Tabex" følger strengt europeisk lovgivning, men kan ikke garantere nøyaktigheten og fullstendigheten til informasjonen som er gitt på nettstedet. "Sopharma Tabex" utelukker ikke muligheten for feil, unøyaktigheter eller utelatelser på grunn av tekniske eller menneskelige faktorer og er ikke ansvarlig i denne forbindelse. “Sopharma Tabex” er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser og/eller skader forårsaket av eller på noen måte relatert til tilgangen til siden, samt muligheten/umuligheten av bruken, inkl. og informasjonen som er publisert der. I tilfelle nettstedet inneholder lenker til tredjeparts nettsteder, er ikke "Sopharma Tabex" ansvarlig for informasjonen deri, samt for beskyttelse av personlig informasjon og sikkerheten til slike nettsteder.

BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Informasjonen er tilgjengelig i vår Personvernerklæring.

PRISER OG BETALINGSMÅTER

Alle priser på produkter som tilbys på “sopharmatabex.com” er endelige, annonseres i EUR og inkluderer merverdiavgift/mva, samt alle andre skatter, avgifter osv. i henhold til gjeldende lovgivning. De annonserte prisene inkluderer ikke leveringskostnader, som er fastsatt i tillegg.

Betaling for bestilte produkter kan gjøres med kreditt- eller debetkort eller lokale betalingsmåter som tilbys på betalingssiden.

FRAKT OG LEVERING

Informasjonen er tilgjengelig på vår Frakt og levering side.

OPPHAVSRETT

Innholdet på denne siden, inkl. men ikke bare logoer, grafikk eller inskripsjoner, varemerker, fotografier osv. eies av "Sopharma Tabex" og/eller dets partnere/leverandører og er underlagt beskyttelse av gjeldende lov, inkludert varemerkerettigheter, opphavsrettigheter, immaterielle rettigheter, etc.

Kopiering, reproduksjon, modifikasjon i enhver form og distribusjon av materialet som vises på nettstedet er forbudt. Enhver uautorisert bruk av innholdet vil bli ansett som et brudd på loven om opphavsrett og relaterte rettigheter og andre gjeldende lover. Bruk av materialer fra "sopharmatabex.com" er kun tillatt for personlig bruk og uten kommersielle formål.

RETTIGHETER OG PLIKTER HOS PARTENE VED AVSTANDSSELG

"Sopharma Tabex" aksepterer bestillinger 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. Bestillinger legges inn gjennom nettstedet "sopharmatabex.com" etter at de valgte produktene er lagt i handlekurven. For å fullføre bestillingen kreves samtykke til disse generelle vilkårene og betingelsene.

"Sopharma Tabex" har rett til ikke å levere deler av eller alle de bestilte produktene, samt å forsinke levering, av ulike objektive årsaker, inkludert, men ikke begrenset til, på grunn av oppbrukt lager, feil/ufullstendig leveringsadresse eller kunde kontakttelefon, i tilfelle en erklært unntakstilstand eller nødepidemisituasjon, etc., som den varsler brukeren om via telefon eller e-post.

"Sopharma Tabex" garanterer ikke tilgjengeligheten av varene på tidspunktet for fullføring av bestillingen. Det eneste ansvaret til "Sopharma Tabex" i dette tilfellet er å returnere det forhåndsbetalte beløpet for det eller de spesifikke produktene, hvis noen.

"Sopharma Tabex" forplikter seg til å sørge for betingelser for forsvarlig pakking, transport og levering av produktene, slik at deres kvaliteter og effektivitet bevares.

Med hensyn til de tilbudte produktene, er det en juridisk garanti for samsvar med varene med salgskontrakten.

Kunden har rett til å returnere et produkt for egen regning, innen 14 dager etter mottak, dersom han av en eller annen grunn ombestemmer seg, forutsatt at produktet ikke har spor etter bruk og er i original uåpnet emballasje.

Ved oppfyllelse av vilkårene for retur, etter å ha mottatt produktet "Sopharma Tabex" er forpliktet til å refundere kunden. Refusjon skal gjøres med samme betalingsmiddel som forbrukeren brukte i den første transaksjonen.

RETT TIL AVSLAG

Kunden har rett til å nekte et produkt og returnere det for egen regning innen 14 dager etter mottak. For å utøve sin angrerett må forbrukeren varsle "Sopharma Tabex" om sin beslutning om å trekke seg fra kontrakten før utløpet av 14-dagersperioden.

I alle tilfeller av avslag må forbrukeren returnere produktene for egen regning uten unødig forsinkelse og senest 14 dager fra datoen da han varslet "Sopharma Tabex" for sin beslutning om å trekke seg fra kontrakten. Fristen anses overholdt dersom forbrukeren returnerer produktene før utløpet av 14-dagersfristen. Når forbrukeren har benyttet sin rett til å angre fra fjernavtalen, refunderer «Sopharma Tabex» alle beløp forbrukeren har mottatt, inkludert leveringskostnader, uten ugrunnet opphold og senest 14 dager fra datoen da ble informert om forbrukerens avgjørelse. å trekke seg fra kontrakten. Refusjon skal gjøres med samme betalingsmiddel som forbrukeren brukte i den første transaksjonen.

Ved avslag skal varene returneres i bevart originalemballasje, med intakt integritet, ubrukt og med eventuelt komplett utstyr. I tilfelle av manglende oppfyllelse av disse betingelsene forbeholder vi oss retten til å nekte å akseptere de returnerte varene og ikke å refundere.

IKRAFTTRÆDELSE OG ENDRINGER I DE GENERELLE VILKÅRENE:

Disse generelle vilkårene trer i kraft 25.08.2022 og er obligatoriske for alle kunder av "Sopharma Tabex". Hvis du ikke godtar disse vilkårene og betingelsene, bør du ikke fortsette å bruke denne siden til å foreta kjøp fra den.

"Sopharma Tabex" kan endre og supplere disse generelle vilkårene og betingelsene når som helst. Endringene trer i kraft fra publiseringen på "sopharmatabex.com" og blir obligatoriske for alle brukere av nettstedet fra øyeblikket de publiseres.

Hvis du ikke finner informasjonen du trenger på siden, kan du sende spørsmålene dine gjennom vår Kontakt oss side.

SO SHOPS

Bl. 302 D
1229 Sofia
Bulgaria

nb_NONorsk bokmål