Galvenie noteikumi

Pirms turpināt lietot šo vietni, lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus.

IEVADS

Šie Vispārējie noteikumi regulē attiecības starp piegādātāju “Sopharma Tabex” un patērētājiem, preču pircējiem, kuras tiek piedāvātas vietnē “sopharmatabex.com”, izmantojot starp pusēm noslēgtu distances līgumu. Pirkumu vietnē var veikt kā nereģistrēts lietotājs, vai pēc reģistrācijas un lietotāja profila izveidošanas. Katrs lietotājs aizpilda reģistrācijas formu, kurā jānorāda pareizi un precīzi dati, t.sk. piegādes rekvizīti, tālrunis, e-pasts utt. Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar šiem Vispārīgajiem noteikumiem un tiem piekrīt, reģistrācijas veidlapā atzīmējot rūtiņu “Es piekrītu Vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem”.

Vietnes “sopharmatabex.com” pakalpojumus var izmantot tikai personiskiem/nekomerciāliem nolūkiem.

“Sopharma Tabex” negarantē un nav pienākuma nodrošināt vietnes darbību bez pārtraukumiem vai kļūdām, kā arī negarantē visu vietnes funkcionalitātes nepārtrauktu darbību.

“Sopharma Tabex” patur tiesības mainīt cenas, nebrīdinot savus klientus, kā arī labot kļūdas/neprecizitātes preču informācijā. Iespējamas drukas kļūdas, krāsu vizualizācijas atšķirības, kā arī produkta dizaina izmaiņas.

ATBILDĪBA

“Sopharma Tabex” cenšas vietnē uzturēt patiesu, precīzu un aktuālu informāciju par piedāvātajiem produktiem. “Sopharma Tabex” stingri ievēro Eiropas tiesību aktus, taču nevar garantēt vietnē sniegtās informācijas precizitāti un pilnīgumu. “Sopharma Tabex” neizslēdz kļūdu, neprecizitātes vai izlaidumu iespējamību tehnisku vai cilvēcisku faktoru dēļ un par to nav atbildīgs. “Sopharma Tabex” neatbild par jebkādām sekām un/vai bojājumiem, kas radušies vai jebkādā veidā saistīti ar piekļuvi vietnei, kā arī ar tās izmantošanas iespējamību/neiespējamību, t.sk. un tajā publicēto informāciju. Ja vietne satur saites uz trešo pušu vietnēm, “Sopharma Tabex” nav atbildīgs par tajā ietverto informāciju, kā arī par personas informācijas aizsardzību un šādu vietņu drošību.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Informācija ir pieejama mūsu Privātuma politika.

CENAS UN MAKSĀŠANAS VEIDI

Visas “sopharmatabex.com” piedāvāto produktu cenas ir galīgas, tiek paziņotas EUR un ietver pievienotās vērtības nodokli/PVN, kā arī visus citus nodokļus, nodevas u.c. saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu. Izziņotajās cenās nav iekļautas piegādes izmaksas, kuras tiek noteiktas papildus.

Maksājumu par pasūtītajām precēm var veikt ar kredītkarti vai debetkarti vai norēķinu lapā piedāvātajiem vietējiem norēķinu veidiem.

PIEGĀDE UN PIEGĀDE

Informācija ir pieejama mūsu Piegāde un piegāde lappuse.

AUTORTIESĪBAS

Šīs vietnes saturs, t.sk. bet ne tikai logotipi, grafikas vai uzraksti, preču zīmes, fotogrāfijas utt. pieder “Sopharma Tabex” un/vai tā partneriem/piegādātājiem, un uz to attiecas piemērojamie tiesību akti, tostarp preču zīmju tiesības, autortiesības, intelektuālā īpašuma tiesības utt.

Vietnē redzamo materiālu kopēšana, pavairošana, modificēšana un izplatīšana jebkādā veidā ir aizliegta. Jebkura neatļauta satura izmantošana tiks uzskatīta par Autortiesību un blakustiesību likuma un citu piemērojamo likumu pārkāpumu. Jebkuru “sopharmatabex.com” materiālu izmantošana ir atļauta tikai personiskai lietošanai un bez komerciāliem mērķiem.

PUŠU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI, PĀRDODOT DISTANCIJU

“Sopharma Tabex” pieņem pasūtījumus 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Pasūtījumi tiek veikti caur vietni “sopharmatabex.com” pēc izvēlēto preču pievienošanas grozam. Lai izpildītu pasūtījumu, ir nepieciešama piekrišana šiem Vispārējiem noteikumiem un nosacījumiem.

“Sopharma Tabex” ir tiesības nepiegādāt daļu vai visas pasūtītās preces, kā arī aizkavēt piegādi dažādu objektīvu iemeslu dēļ, tai skaitā, bet ne tikai, krājumu izsīkuma, nepareizas/nepilnīgas piegādes adreses vai klienta dēļ. kontakttālrunis, izsludināta ārkārtas stāvokļa vai ārkārtas epidēmijas situācijas gadījumā u.tml., par ko informē lietotāju sazinoties pa tālruni vai e-pastu.

“Sopharma Tabex” negarantē preču pieejamību pasūtījuma noformēšanas brīdī. Vienīgais “Sopharma Tabex” pienākums šajā gadījumā ir atdot priekšapmaksas summu par konkrēto(-ajām) precēm, ja tāda ir.

“Sopharma Tabex” apņemas nodrošināt apstākļus produktu pareizai iepakošanai, transportēšanai un piegādei, lai tiktu saglabātas to īpašības un efektivitāte.

Attiecībā uz piedāvātajām precēm ir juridiska garantija preču atbilstībai pārdošanas līgumam.

Pircējam ir tiesības atgriezt preci uz sava rēķina 14 dienu laikā no saņemšanas brīža, ja viņš kāda iemesla dēļ pārdomā, ja precei nav lietošanas pēdu un tā ir oriģinālajā neatvērtā iepakojumā.

Izpildot atgriešanas nosacījumus, pēc preces saņemšanas “Sopharma Tabex” ir pienākums atmaksāt klientam naudu. Naudas atmaksa tiek veikta, izmantojot tos pašus maksāšanas līdzekļus, ko patērētājs izmantoja sākotnējā darījumā.

ATTEIKUMA TIESĪBAS

Pircējam ir tiesības atteikties no preces un atgriezt to uz sava rēķina 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža. Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, patērētājam ir jāpaziņo Sopharma Tabex par savu lēmumu atkāpties no līguma pirms 14 dienu termiņa beigām.

Visos atteikuma gadījumos patērētājam preces ir jāatgriež uz sava rēķina bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad viņš ir paziņojis “Sopharma Tabex” par lēmumu atkāpties no līguma. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja patērētājs preces atgriež pirms 14 dienu termiņa beigām. Kad patērētājs ir izmantojis savas tiesības atkāpties no distances līguma, “Sopharma Tabex” bez nepamatotas kavēšanās un ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad patērētājs tika informēts par patērētāja lēmumu, atmaksā visas patērētāja saņemtās summas, ieskaitot piegādes izmaksas. atkāpties no līguma. Naudas atmaksa tiek veikta, izmantojot tos pašus maksāšanas līdzekļus, ko patērētājs izmantoja sākotnējā darījumā.

Atteikuma gadījumā preces ir jāatgriež saglabātā oriģinālajā iepakojumā, neskartā, nelietotā un ar pilnu aprīkojumu, ja tāds ir. Šo nosacījumu neizpildes gadījumā mēs paturam tiesības atteikties pieņemt atgrieztās preces un neatmaksāt naudu.

STĀŠANĀS SPĒKĀ UN IZMAIŅAS VISPĀRĒJO NOTEIKUMIEM:

Šie Vispārējie noteikumi stājas spēkā 25.08.2022 un ir obligāti visiem “Sopharma Tabex” klientiem. Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem, jums nevajadzētu turpināt izmantot šo vietni, lai no tās veiktu pirkumus.

“Sopharma Tabex” var jebkurā laikā mainīt un papildināt šos Vispārējos noteikumus un nosacījumus. Izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas “sopharmatabex.com” un kļūst obligātas visiem vietnes lietotājiem no to publicēšanas brīža.

Ja vietnē neatrodat vajadzīgo informāciju, varat nosūtīt savus jautājumus, izmantojot mūsu Sazinies ar mums lappuse.

SO SHOPS

Bl. 302 D
1229 Sofija
Bulgārija

lvLatviešu valoda