Sopharma Tabex
Sopharma Tabex

IS FOR SALE

This domain name (or website with content) is available for sale by its owner.

Any offer you submit is binding for 7 days.

If you require futher information contact us.

MAKE AN OFFER

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Sopharma Tabex – Blue Box – 1,5 mg cytisine – 100 töflur | AFSLÁTTUR VERÐ
Útsala!

Sopharma Tabex – Blue Box – 1,5 mg cytisine – 100 töflur | AFSLÁTTUR VERÐ

27,99

Vörunúmer: 3800010641517 Flokkur:

Viðbótarupplýsingar

Framleiðandi

Sopharma

Merki

Sopharma Tabex Búlgaría

Magn

100 töflur

EAN

3800010641517

Vinsamlegast farðu mjög varlega þegar þú kaupir Tabex á netinu frá Amazon eða öðrum markaðsstöðum, þar sem upprunalega Sopharma Tabex getur verið fölsun og því afar hættuleg heilsu þinni!

Kauptu Sopharma Tabex aðeins frá opinberum vefsíðum Sopharma Tabex!

Upplýsingar um Sopharma Tabex og við hverju það er notað

Sopharma Tabex inniheldur virka efnið cýtisín, sem verkar á líkama reykingamannsins svipað og nikótín. Að taka Sopharma Tabex leiðir til þess að reykingar hætta smám saman án óþægilegra tilfinninga og óþæginda sem fylgja því að hætta að sígarettur.

Sopharma Tabex er notað hjá fólki sem er háð reykingum (krónísk nikótínismi) sem vill hætta.

Það sem þú þarft að vita áður en þú tekur Sopharma Tabex

Ekki taka Sopharma Tabex ef:

 • tilvist ofnæmis (ofnæmi) fyrir virka efninu eða einhverju öðru innihaldsefni (talin upp hér að neðan);
 • nýlegt hjartadrep eða heilablóðfall, óstöðug hjartaöng,
 • hjartsláttartruflanir (hjartsláttartruflanir), alvarlegur slagæðaháþrýstingur, æðakölkun;
 • meðgöngu eða brjóstagjöf.

Ef þú ert ekki viss skaltu spyrja lækninn eða lyfjafræðing áður en þú tekur Sopharma Tabex.

Viðvaranir og varúðarráðstafanir

Ráðfærðu þig við lækninn eða lyfjafræðing áður en þú tekur Sopharma Tabex ef þú þjáist af:

blóðþurrðarsjúkdómur í hjarta (skert blóðflæði til hjartavöðvans); hjartabilun (slappleiki í hjartavöðva);

 • slagæðaháþrýstingur (hár blóðþrýstingur);
 • heila- og æðasjúkdómar;
 • stífla í æðum;
 • nýrna- eða lifrarsjúkdómar;
 • ofstarfsemi skjaldkirtils (aukin starfsemi skjaldkirtils);
 • sár;
 • sykursýki;
 • krómaffínæxli í nýrnahettum;
 • bakflæðissjúkdómur í meltingarvegi (endurkomu magasafa í neðri hluta vélinda, sem kemur fram með sviðatilfinningu);
 • geðsjúkdómur (sumar tegundir geðklofa).

Börn, unglingar og fullorðnir eldri en 65 ára

Ekki er nægileg klínísk reynsla fyrir öruggri notkun Sopharma Tabex hjá börnum yngri en 18 ára og fullorðnum eldri en 65 ára.

Önnur lyf og Sopharma Tabex

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Láttu lækninn vita ef þú notar lyf eins og: physostigmin, galantamin, statín, blóðþrýstingslækkandi lyf, theophylline, ropinirol, clozapin, olanzapin, vegna hugsanlegrar aukningar aukaverkana þeirra þegar þau eru notuð samtímis Sopharma Tabex.

Sopharma Tabex með mat og drykk

Matur og drykkur hefur ekki áhrif á áhrif Sopharma Tabex.

Meðganga og brjóstagjöf

Ef þú ert þunguð eða með barn á brjósti, heldur að þú gætir verið þunguð eða ætlar að verða þunguð skaltu ráðfæra þig við lækninn áður en þú notar Sopharma Tabex.

Ef þú ert þunguð eða með barn á brjósti á ekki að meðhöndla þig með Sopharma Tabex.

Akstur og notkun véla

Engar upplýsingar liggja fyrir um aukaverkanir Sopharma Tabex þegar framkvæmt er athafnir sem krefjast aukinnar athygli og hraða viðbragða.

Hvernig á að taka Sopharma Tabex

Taktu Sopharma Tabex alltaf nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli. Ef þú ert ekki viss skaltu spyrja lækninn eða lyfjafræðing.

Meðferðin fer fram samkvæmt eftirfarandi áætlun:

 • 1 - 3 dagar: 1 tafla 6 sinnum á dag (á 2 klst.).
  Þessa daga er búist við að reyktum sígarettum fækki smám saman. Ef niðurstaðan er ófullnægjandi er meðferð stöðvuð og hægt að endurtaka hana eftir 2-3 mánuði. Með fullnægjandi áhrifum (talsvert minni fjöldi sígarettra) eftir 3. dag heldur meðferðin áfram samkvæmt áætluninni;
 • 4-12 dagar: 1 tafla á 2,5 klst fresti (5 töflur á dag);
 • 13-16 dagar: 1 tafla á 3 klukkustunda fresti (4 töflur á dag);
 • 17 - 20 dagar: 1 tafla á 5 klukkustunda fresti (3 töflur á dag);
 • 21-25 dagar: 1-2 töflur á dag.

Endanleg stöðvun reykinga skal fara fram á 5. degi eftir upphaf meðferðar. Eftir að meðferðarlotu lýkur verður sjúklingurinn að sýna viljastyrk og leyfa sér ekki eina sígarettu.

Notkunaraðferð: töflurnar eru teknar til inntöku með nægilegu magni af vökva.

Ef þú hefur tekið meira en nauðsynlegan skammt af Sopharma Tabex

Ef þú hefur tekið stærri skammt en mælt er fyrir um getur þú fundið fyrir ógleði, uppköstum, svitamyndun, skjálfta, skertri sjón, almennum máttleysi, auknum hjartslætti; krampar, öndunarerfiðleikar.

Í slíkum tilfellum skaltu hætta að taka Sopharma Tabex og hafa samband við lækni eða leita aðstoðar á næstu heilsugæslustöð.

Ef gleymist að taka Sopharma Tabex

Ef þú gleymir skammti skaltu taka hann eins fljótt og auðið er. Ef næstum er kominn tími á næsta skammt skaltu taka hann eins og venjulega og sleppa skammtinum sem þú gleymdir. Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymdist. Haltu áfram að taka Sopharma Tabex eins og lýst er í þessum fylgiseðli.

Ef þú hefur frekari spurningar varðandi notkun Sopharma Tabex skaltu spyrja lækninn eða lyfjafræðing.

Mögulegar aukaverkanir

Eins og við á um öll lyf getur Sopharma Tabex valdið aukaverkunum en það gerist þó ekki hjá öllum.

Meðan á meðferð með Sopharma Tabex stendur, sérstaklega í upphafi, eru eftirfarandi aukaverkanir mögulegar:

Algengar (koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 10 sjúklingum)

 • höfuðverkur;
 • svimi;
 • munnþurrkur;
 • ógleði;
 • meltingartruflanir;
 • verkur í efri hluta kviðar.

Sjaldgæfar (koma fyrir hjá allt að 1 af hverjum 100 sjúklingum)

 • syfja;
 • svefnleysi;
 • hægðatregða;
 • niðurgangur;

Ekki þekkt (ekki er hægt að áætla tíðni út frá fyrirliggjandi gögnum)

 • hjartsláttarónot;
 • hröðun hjartsláttartíðni;
 • lítilsháttar hækkun á blóðþrýstingi;
 • aukin pirringur;
 • öndunarerfiðleikar;
 • breytingar á bragði og matarlyst;
 • magaverkur;
 • vöðvaverkir;
 • brjóstverkur;
 • þyngdartap;

Aukaverkanir

Láttu lækninn eða lyfjafræðing vita ef þú færð einhverjar aukaverkanir. Þetta felur í sér allar hugsanlegar aukaverkanir sem ekki er lýst í þessum fylgiseðli.

Hvernig á að geyma Sopharma Tabex

Geymið í upprunalegum umbúðum til varnar gegn raka.

Geymist undir 25°C.

Geymið þar sem börn ná ekki til!

Ekki skal nota Sopharma Tabex eftir fyrningardagsetningu sem merkt er á umbúðunum. Gildisdagur nær yfir síðasta dag tilgreinds mánaðar.

Ekki má fleygja lyfjum í holræsi eða í heimilissorpílát. Spyrðu lyfjafræðing þinn hvernig á að farga óæskilegum lyfjum þínum. Þessar ráðstafanir munu hjálpa til við að vernda umhverfið.

Innihald pakkans og viðbótarupplýsingar

Hvað inniheldur Sopharma Tabex

Virka innihaldsefnið er cytisine (cytisine) 1,5 mg.

Önnur innihaldsefni eru: kalsíumsúlfat tvíhýdrat, sellulósaduft, vatnsfrí kísilkvoða, magnesíumsterat.

Samsetning filmuhúðarinnar: Opadray P brúnt (pólývínýlalkóhól - vatnsrofið að hluta, títantvíoxíð (E171), makrógól 4000, lesitín, talkúm (E553b), gult járnoxíð (E172), rautt járnoxíð (E 172), svart járnoxíð (E 172).

Útlit Sopharma Tabex og pakkningastærðir

Töflurnar eru drapplitaðar, kringlóttar, tvíkúptar, merktar „S“ á annarri hlið töflunnar.

20 töflur í PVC/PE/PVdC/Al þynnuþynnu, 5 þynnur í pappaöskju ásamt fylgiseðli.

Viðbótarupplýsingar

Framleiðandi

Sopharma

Merki

Sopharma Tabex Búlgaría

Magn

100 töflur

EAN

3800010641517

Sopharma Tabex – Blue Box – 1,5 mg cytisine – 100 töflur | AFSLÁTTUR VERÐ

27,99

Vinsamlegast farðu mjög varlega þegar þú kaupir Tabex á netinu frá Amazon eða öðrum markaðsstöðum, þar sem upprunalega Sopharma Tabex getur verið fölsun og því afar hættuleg heilsu þinni!

Kauptu Sopharma Tabex aðeins frá opinberum vefsíðum Sopharma Tabex!

is_ISÍslenska