Sopharma Tabex
Sopharma Tabex

IS FOR SALE

This domain name (or website with content) is available for sale by its owner.

Any offer you submit is binding for 7 days.

If you require futher information contact us.

MAKE AN OFFER

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Almennir skilmálar

Vinsamlegast lestu þessa skilmála og skilyrði vandlega áður en þú heldur áfram að nota þessa síðu.

KYNNING

Þessir almennu skilmálar og skilmálar setja reglur um sambandið milli birgis „Sopharma Tabex“ og neytenda, kaupenda vara, sem boðið er upp á á vefsíðunni „sopharmatabex.com“ með fjarsölusamningi sem gerður er á milli aðila. Hægt er að kaupa af síðunni sem óskráður notandi eða eftir skráningu og notendaprófíl. Hver notandi fyllir út skráningareyðublað þar sem hann þarf að tilgreina rétt og nákvæm gögn, þ.m.t. upplýsingar um afhendingu, síma, tölvupóst osfrv. Notandi lýsir því yfir að hann þekki og samþykkir þessa almennu skilmála með því að haka í reitinn „Ég samþykki almennu skilmálana“ á skráningareyðublaðinu.

Notkun þjónustunnar á síðunni “sopharmatabex.com” má aðeins vera í persónulegum/ekki viðskiptalegum tilgangi.

„Sopharma Tabex“ ábyrgist ekki og er ekki skylt að tryggja rekstur síðunnar án truflana eða án villna, auk þess sem hún ábyrgist ekki stöðuga virkni allrar virkni síðunnar.

“Sopharma Tabex” áskilur sér rétt til að breyta verði án þess að tilkynna viðskiptavinum sínum, sem og að leiðrétta villur/ónákvæmni í vöruupplýsingum. Innsláttarvillur, munur á litasýn, sem og breytingar á vöruhönnun eru mögulegar.

ÁBYRGÐ

„Sopharma Tabex“ leitast við að viðhalda á síðunni sannar, nákvæmar og uppfærðar upplýsingar um þær vörur sem boðið er upp á. „Sopharma Tabex“ fylgir stranglega evrópskri löggjöf en getur ekki ábyrgst nákvæmni og heilleika upplýsinganna á síðunni. „Sopharma Tabex“ útilokar ekki möguleikann á villum, ónákvæmni eða vanrækslu vegna tæknilegra eða mannlegra þátta og ber enga ábyrgð í þessu sambandi. “Sopharma Tabex” ber ekki ábyrgð á neinum afleiðingum og/eða tjóni af völdum eða tengist á nokkurn hátt aðgangi að síðunni, svo og möguleika/ómöguleika á notkun hennar, þ.m.t. og þær upplýsingar sem þar eru birtar. Ef vefsíðan inniheldur hlekki á vefsvæði þriðja aðila, er „Sopharma Tabex“ ekki ábyrgt fyrir þeim upplýsingum sem þar eru, sem og fyrir verndun persónuupplýsinga og öryggi slíkra vefsvæða.

VERND PERSÓNUgagna

Upplýsingarnar eru fáanlegar í okkar Friðhelgisstefna.

VERÐ OG GREIÐSLUMEÐFERÐ

Öll verð á vörum sem boðið er upp á á “sopharmatabex.com” eru endanleg, tilkynnt í evrum og eru með virðisaukaskatti/virðisaukaskatti, auk allra annarra skatta, gjalda o.s.frv. samkvæmt gildandi lögum. Tilkynnt verð inniheldur ekki sendingarkostnað sem er ákveðinn til viðbótar.

Hægt er að greiða fyrir pantaðar vörur með kredit- eða debetkorti eða staðbundnum greiðslumáta sem boðið er upp á á greiðslusíðunni.

Sending og afhending

Upplýsingarnar eru aðgengilegar á okkar Sending og afhending síðu.

HÖNDUNARRETTUR

Efni þessarar síðu, þ.m.t. en ekki aðeins lógó, grafík eða áletranir, vörumerki, ljósmyndir o.s.frv. er í eigu “Sopharma Tabex” og/eða samstarfsaðila/birgja þess og er háð vernd samkvæmt gildandi lögum, þar á meðal vörumerkjaréttindum, höfundarrétti, hugverkarétti o.s.frv.

Afritun, fjölföldun, breytingar á hvaða formi sem er og dreifing á efninu sem birt er á síðunni er bönnuð. Öll óheimil notkun á efninu mun teljast brot á lögum um höfundarrétt og skyld réttindi og önnur gildandi lög. Notkun hvers kyns efnis frá "sopharmatabex.com" er aðeins leyfileg til persónulegrar notkunar og án viðskiptalegs tilgangs.

RÉTTINDI OG SKYLDUR AÐILA VIÐ Fjarsölu

„Sopharma Tabex“ tekur við pöntunum 24 tíma á dag, 7 daga vikunnar. Pantanir eru gerðar í gegnum síðuna “sopharmatabex.com” eftir að völdum vörum hefur verið bætt í körfuna. Til að ljúka pöntuninni þarf samþykki fyrir þessum almennu skilmálum og skilyrðum.

„Sopharma Tabex“ hefur rétt til að afhenda ekki hluta eða allar pantaðar vörur, sem og að seinka afhendingu, af ýmsum hlutlægum ástæðum, þar á meðal, en ekki takmarkað við, vegna tæmingar á birgðum, rangt/ófullgert afhendingarheimilis eða viðskiptavinar. sambandssíma, ef yfirlýst neyðarástand eða neyðarfaraldur o.s.frv., sem hann tilkynnir notanda um með samskiptum í síma eða tölvupósti.

„Sopharma Tabex“ ábyrgist ekki að vörurnar séu tiltækar á þeim tíma sem pöntuninni er lokið. Eina ábyrgð „Sopharma Tabex“ í þessu tilviki er að skila fyrirframgreiddri upphæð fyrir tiltekna vöru(r), ef einhver er.

„Sopharma Tabex“ skuldbindur sig til að veita skilyrði fyrir réttum umbúðum, flutningi og afhendingu vörunnar, þannig að eiginleikar þeirra og skilvirkni haldist.

Að því er varðar boðnar vörur er lagaleg trygging fyrir því að vörurnar uppfylli sölusamninginn.

Viðskiptavinur á rétt á að skila vöru á sinn kostnað innan 14 daga frá móttöku ef hann skiptir um skoðun af einhverjum ástæðum, enda hafi varan engin ummerki um notkun og sé í upprunalegum óopnuðum umbúðum.

Að uppfylltum skilmálum, eftir að hafa fengið vöruna “Sopharma Tabex” er skylt að endurgreiða viðskiptavinum. Endurgreiðslur skulu fara fram með sama greiðslumáta sem neytandi notaði við upphaflega viðskiptin.

NEJUNARRETTUR

Viðskiptavinur á rétt á að hafna vöru og skila henni á sinn kostnað innan 14 daga frá móttöku. Til að nýta rétt sinn til að falla frá samningi verður neytandi að tilkynna „Sopharma Tabex“ um ákvörðun sína um að falla frá samningi áður en 14 daga fresturinn rennur út.

Í öllum tilfellum synjunar verður neytandi að skila vörunum á eigin kostnað án ástæðulausrar tafar og eigi síðar en 14 dögum frá þeim degi sem hann tilkynnti „Sopharma Tabex“ um ákvörðun sína um að falla frá samningi. Fresturinn telst uppfylltur ef neytandi skilar vörum áður en 14 daga fresturinn rennur út. Þegar neytandi hefur nýtt sér rétt sinn til að falla frá fjarsölusamningi endurgreiðir „Sopharma Tabex“ allar fjárhæðir sem neytandi hefur fengið, að meðtöldum sendingarkostnaði, án ástæðulausrar tafar og eigi síðar en 14 dögum frá þeim degi sem ákvörðun neytanda var tilkynnt. að falla frá samningnum. Endurgreiðslur skulu fara fram með sama greiðslumáta sem neytandi notaði við upphaflega viðskiptin.

Ef um synjun er að ræða skal vörunni skilað í varðveittum upprunalegum umbúðum, heilar, ónotaðar og með fullkomnum búnaði, ef einhver er. Ef þessi skilyrði eru ekki uppfyllt áskiljum við okkur rétt til að neita að taka við vörunni sem skilað er og ekki endurgreiða.

GILDISSTÖKNING OG BREYTINGAR Á ALMENNUM SKILMUM:

Þessir almennu skilmálar öðlast gildi 25.08.2022 og eru lögboðnir fyrir alla viðskiptavini „Sopharma Tabex“. Ef þú samþykkir ekki þessa skilmála og skilyrði, ættir þú ekki að halda áfram að nota þessa síðu til að kaupa af henni.

„Sopharma Tabex“ getur breytt og bætt við þessum almennu skilmálum hvenær sem er. Breytingarnar taka gildi frá birtingu þeirra á "sopharmatabex.com" og verða skyldar fyrir alla notendur síðunnar frá því augnabliki sem þær eru birtar.

Ef þú finnur ekki upplýsingarnar sem þú þarft á síðunni geturðu sent spurningar þínar í gegnum okkar Hafðu samband við okkur síðu.

is_ISÍslenska