Sopharma Tabex
Sopharma Tabex

IS FOR SALE

This domain name (or website with content) is available for sale by its owner.

Any offer you submit is binding for 7 days.

If you require futher information contact us.

MAKE AN OFFER

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Ընդհանուր պայմաններ

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ այս Պայմաններն ու Պայմանները՝ նախքան այս կայքի օգտագործումը շարունակելը:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն Ընդհանուր դրույթները և պայմանները կարգավորում են «Sopharma Tabex» մատակարարի և սպառողների, ապրանքների գնորդների միջև հարաբերությունները, որոնք առաջարկվում են «sopharmatabex.com» կայքում՝ կողմերի միջև կնքված հեռահար պայմանագրի միջոցով: Կայքից գնումը կարող է կատարվել որպես չգրանցված օգտատեր, կամ գրանցվելուց և օգտվողի պրոֆիլ ստեղծելուց հետո։ Յուրաքանչյուր օգտատեր լրացնում է գրանցման ձև, որում պետք է նշի ճիշտ և ճշգրիտ տվյալներ, ներառյալ. առաքման մանրամասները, հեռախոսը, էլ. փոստը և այլն: Օգտագործողը հայտարարում է, որ ծանոթ է և ընդունում է այս Ընդհանուր դրույթները և դրույթները՝ նշելով գրանցման ձևի «Ես համաձայն եմ Ընդհանուր դրույթների և դրույթների հետ» վանդակը:

«sopharmatabex.com» կայքում ծառայությունների օգտագործումը կարող է լինել միայն անձնական/ոչ առևտրային նպատակներով:

«Sopharma Tabex»-ը չի երաշխավորում և պարտավոր չէ ապահովել կայքի աշխատանքը առանց ընդհատումների կամ սխալների, ինչպես նաև չի երաշխավորում կայքի բոլոր գործառույթների շարունակական գործունեությունը:

«Sopharma Tabex»-ն իրավունք է վերապահում փոխել գները՝ առանց իր հաճախորդներին ծանուցելու, ինչպես նաև ուղղել ապրանքի տեղեկատվության մեջ առկա սխալները/անճշտությունները: Հնարավոր են տպագրական սխալներ, գունային վիզուալացման տարբերություններ, ինչպես նաև ապրանքի դիզայնի փոփոխություններ։

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«Sopharma Tabex»-ը ձգտում է կայքում պահպանել իրական, ճշգրիտ և արդի տեղեկատվություն առաջարկվող ապրանքների մասին: «Sopharma Tabex»-ը խստորեն պահպանում է եվրոպական օրենսդրությունը, սակայն չի կարող երաշխավորել կայքում ներկայացված տեղեկատվության ճշգրտությունն ու ամբողջականությունը: «Sopharma Tabex»-ը չի բացառում տեխնիկական կամ մարդկային գործոններով պայմանավորված սխալների, անճշտությունների կամ բացթողումների հնարավորությունը և պատասխանատվություն չի կրում այս առումով: «Sopharma Tabex»-ը պատասխանատվություն չի կրում որևէ հետևանքների և/կամ վնասների համար, որոնք առաջացել են կամ որևէ կերպ կապված են կայքի մուտքի հետ, ինչպես նաև դրա օգտագործման հնարավորության/անհնարավորության համար, ներառյալ: և դրանում հրապարակված տեղեկատվությունը։ Այն դեպքում, երբ կայքը պարունակում է որևէ հղում դեպի երրորդ կողմի կայքեր, «Sopharma Tabex»-ը պատասխանատվություն չի կրում դրանում պարունակվող տեղեկատվության, ինչպես նաև անձնական տեղեկատվության պաշտպանության և նման կայքերի անվտանգության համար:

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղեկությունը հասանելի է մեր Գաղտնիության քաղաքականություն.

ԳՆԵՐ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ

«sopharmatabex.com»-ում առաջարկվող ապրանքների բոլոր գները վերջնական են, հայտարարված են եվրոյով և ներառում են ավելացված արժեքի հարկ/ԱԱՀ, ինչպես նաև գործող օրենսդրության համաձայն մնացած բոլոր հարկերը, տուրքերը և այլն: Հայտարարված գները չեն ներառում առաքման ծախսերը, որոնք որոշվում են լրացուցիչ։

Պատվիրված ապրանքների համար վճարումը կարող է կատարվել վարկային կամ դեբետային քարտով կամ վճարման էջում առաջարկվող տեղական վճարման եղանակներով:

ԱՌԱՔՈՒՄ ԵՎ ԱՌԱՔՈՒՄ

Տեղեկությունը հասանելի է մեր կայքում Առաքում և առաքում էջ.

ՀԵՂԻՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

Այս կայքի բովանդակությունը, ներառյալ. բայց ոչ միայն լոգոները, գրաֆիկները կամ մակագրությունները, ապրանքային նշանները, լուսանկարները և այլն պատկանում են «Sopharma Tabex»-ին և/կամ նրա գործընկերներին/մատակարարներին և ենթակա են պաշտպանության գործող օրենսդրությամբ, ներառյալ ապրանքային նշանների իրավունքները, հեղինակային իրավունքները, մտավոր սեփականության իրավունքները և այլն:

Արգելվում է կայքում տեղադրված նյութերի պատճենումը, վերարտադրումը, փոփոխումը ցանկացած ձևով և տարածումը: Բովանդակության ցանկացած չարտոնված օգտագործում կհամարվի Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին օրենքի և այլ գործող օրենքների խախտում: «sopharmatabex.com»-ի ցանկացած նյութի օգտագործումը թույլատրելի է միայն անձնական օգտագործման համար և առանց կոմերցիոն նպատակների:

ԿՈՂՄԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՃԱՌԵԼԻՑ.

«Sopharma Tabex»-ն ընդունում է պատվերներ օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր: Պատվերները կատարվում են «sopharmatabex.com» կայքի միջոցով՝ ընտրված ապրանքները զամբյուղում ավելացնելուց հետո: Պատվերն ավարտելու համար պահանջվում է համաձայնություն սույն Ընդհանուր դրույթներին և դրույթներին:

«Sopharma Tabex»-ն իրավունք ունի չմատակարարել պատվիրված ապրանքների մի մասը կամ ամբողջը, ինչպես նաև հետաձգել առաքումը տարբեր օբյեկտիվ պատճառներով, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, պաշարների սպառման, սխալ/թերի առաքման հասցեի կամ հաճախորդի պատճառով: կոնտակտային հեռախոս, հայտարարված արտակարգ դրության կամ արտակարգ համաճարակային իրավիճակի դեպքում և այլն, որի մասին օգտատիրոջը տեղեկացնում է հեռախոսով կամ էլ.

«Sopharma Tabex»-ը չի երաշխավորում ապրանքի առկայությունը պատվերի ավարտի պահին: «Sopharma Tabex»-ի միակ պարտականությունն այս դեպքում կոնկրետ ապրանք(ների) համար կանխավճարված գումարի վերադարձն է, եթե այդպիսիք կան:

«Sopharma Tabex»-ը պարտավորվում է պայմաններ ապահովել ապրանքների պատշաճ փաթեթավորման, տեղափոխման և առաքման համար, որպեսզի պահպանվեն դրանց որակն ու արդյունավետությունը։

Ինչ վերաբերում է առաջարկվող ապրանքներին, ապա առկա է ապրանքների առուվաճառքի պայմանագրին համապատասխանության իրավական երաշխիք:

Հաճախորդն իրավունք ունի իր հաշվին ապրանքը վերադարձնել ստանալուց հետո 14 օրվա ընթացքում, եթե որևէ պատճառով մտափոխվել է, պայմանով, որ ապրանքը չունի օգտագործման հետքեր և գտնվում է իր սկզբնական չբացված փաթեթավորման մեջ։

Վերադարձի պայմանների կատարումից հետո ապրանքը ստանալուց հետո «Sopharma Tabex»-ը պարտավոր է վերադարձնել հաճախորդին գումարը: Գումարի վերադարձը կատարվում է նույն վճարման եղանակով, որն օգտագործել է սպառողը սկզբնական գործարքում:

ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Հաճախորդն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից և վերադարձնել այն իր հաշվին՝ ստանալուց հետո 14 օրվա ընթացքում։ Սպառողը պետք է «Սոֆարմա 1ՏՊ11Տ»-ին տեղեկացնի պայմանագրից հրաժարվելու իր որոշման մասին մինչև 14-օրյա ժամկետը լրանալը, հրաժարվելու իր իրավունքից օգտվելու համար:

Մերժման բոլոր դեպքերում սպառողը պետք է ապրանքը վերադարձնի իր հաշվին՝ առանց անհարկի ուշացման և ոչ ուշ, քան 14 օրվա ընթացքում այն օրվանից, երբ նա ծանուցել է «Sopharma Tabex»-ին պայմանագրից դուրս գալու որոշման համար: Վերջնաժամկետը համարվում է կատարված, եթե սպառողը ապրանքը վերադարձնի մինչև 14-օրյա ժամկետի ավարտը: Երբ սպառողը օգտվել է հեռավար պայմանագրից հրաժարվելու իր իրավունքից, «Sopharma Tabex»-ը վերադարձնում է սպառողի ստացած բոլոր գումարները, ներառյալ առաքման ծախսերը, առանց անհարկի ուշացման և ոչ ուշ, քան 14 օրվա ընթացքում այն օրվանից, երբ տեղեկացվել է սպառողի որոշման մասին: պայմանագրից հրաժարվել. Գումարի վերադարձը կատարվում է նույն վճարման եղանակով, որն օգտագործել է սպառողը սկզբնական գործարքում:

Մերժման դեպքում ապրանքը պետք է վերադարձվի պահպանված օրիգինալ փաթեթավորմամբ՝ անձեռնմխելի, չօգտագործված և ամբողջական սարքավորումներով, եթե այդպիսիք կան։ Այս պայմանները չկատարելու դեպքում մենք իրավունք ենք վերապահում հրաժարվել վերադարձված ապրանքն ընդունելուց և չվերադարձնել գումարը:

ՈՒԺԻ ՄՏՆԵԼ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.

Սույն Ընդհանուր դրույթներն ու պայմանները ուժի մեջ են մտնում 25.08.2022թ.-ից և պարտադիր են «Sopharma Tabex»-ի բոլոր հաճախորդների համար: Եթե դուք չեք ընդունում այս Պայմաններն ու Պայմանները, դուք չպետք է շարունակեք օգտագործել այս կայքը՝ դրանից գնումներ կատարելու համար:

«Sopharma Tabex»-ը ցանկացած ժամանակ կարող է փոխել և լրացնել սույն Ընդհանուր դրույթներն ու դրույթները: Փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում «sopharmatabex.com»-ում դրանց հրապարակումից և պարտադիր են դառնում կայքի բոլոր օգտատերերի համար հրապարակման պահից:

Եթե կայքում չեք գտնում Ձեզ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, կարող եք Ձեր հարցերն ուղարկել մեր միջոցով Կապ մեզ հետ էջ.

hyՀայերեն