Ընդհանուր պայմաններ

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ այս Պայմաններն ու Պայմանները՝ նախքան այս կայքի օգտագործումը շարունակելը:

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն Ընդհանուր դրույթները և պայմանները կարգավորում են «Sopharma Tabex» մատակարարի և սպառողների, ապրանքների գնորդների միջև հարաբերությունները, որոնք առաջարկվում են «sopharmatabex.com» կայքում՝ կողմերի միջև կնքված հեռահար պայմանագրի միջոցով: Կայքից գնումը կարող է կատարվել որպես չգրանցված օգտատեր, կամ գրանցվելուց և օգտվողի պրոֆիլ ստեղծելուց հետո։ Յուրաքանչյուր օգտատեր լրացնում է գրանցման ձև, որում պետք է նշի ճիշտ և ճշգրիտ տվյալներ, ներառյալ. առաքման մանրամասները, հեռախոսը, էլ. փոստը և այլն: Օգտագործողը հայտարարում է, որ ծանոթ է և ընդունում է այս Ընդհանուր դրույթները և դրույթները՝ նշելով գրանցման ձևի «Ես համաձայն եմ Ընդհանուր դրույթների և դրույթների հետ» վանդակը:

«sopharmatabex.com» կայքում ծառայությունների օգտագործումը կարող է լինել միայն անձնական/ոչ առևտրային նպատակներով:

«Sopharma Tabex»-ը չի երաշխավորում և պարտավոր չէ ապահովել կայքի աշխատանքը առանց ընդհատումների կամ սխալների, ինչպես նաև չի երաշխավորում կայքի բոլոր գործառույթների շարունակական գործունեությունը:

«Sopharma Tabex»-ն իրավունք է վերապահում փոխել գները՝ առանց իր հաճախորդներին ծանուցելու, ինչպես նաև ուղղել ապրանքի տեղեկատվության մեջ առկա սխալները/անճշտությունները: Հնարավոր են տպագրական սխալներ, գունային վիզուալացման տարբերություններ, ինչպես նաև ապրանքի դիզայնի փոփոխություններ։

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

«Sopharma Tabex»-ը ձգտում է կայքում պահպանել իրական, ճշգրիտ և արդի տեղեկատվություն առաջարկվող ապրանքների մասին: «Sopharma Tabex»-ը խստորեն պահպանում է եվրոպական օրենսդրությունը, սակայն չի կարող երաշխավորել կայքում ներկայացված տեղեկատվության ճշգրտությունն ու ամբողջականությունը: «Sopharma Tabex»-ը չի բացառում տեխնիկական կամ մարդկային գործոններով պայմանավորված սխալների, անճշտությունների կամ բացթողումների հնարավորությունը և պատասխանատվություն չի կրում այս առումով: «Sopharma Tabex»-ը պատասխանատվություն չի կրում որևէ հետևանքների և/կամ վնասների համար, որոնք առաջացել են կամ որևէ կերպ կապված են կայքի մուտքի հետ, ինչպես նաև դրա օգտագործման հնարավորության/անհնարավորության համար, ներառյալ: և դրանում հրապարակված տեղեկատվությունը։ Այն դեպքում, երբ կայքը պարունակում է որևէ հղում դեպի երրորդ կողմի կայքեր, «Sopharma Tabex»-ը պատասխանատվություն չի կրում դրանում պարունակվող տեղեկատվության, ինչպես նաև անձնական տեղեկատվության պաշտպանության և նման կայքերի անվտանգության համար:

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Տեղեկությունը հասանելի է մեր Գաղտնիության քաղաքականություն.

ԳՆԵՐ ԵՎ ՎՃԱՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ

«sopharmatabex.com»-ում առաջարկվող ապրանքների բոլոր գները վերջնական են, հայտարարված են եվրոյով և ներառում են ավելացված արժեքի հարկ/ԱԱՀ, ինչպես նաև գործող օրենսդրության համաձայն մնացած բոլոր հարկերը, տուրքերը և այլն: Հայտարարված գները չեն ներառում առաքման ծախսերը, որոնք որոշվում են լրացուցիչ։

Պատվիրված ապրանքների համար վճարումը կարող է կատարվել վարկային կամ դեբետային քարտով կամ վճարման էջում առաջարկվող տեղական վճարման եղանակներով:

ԱՌԱՔՈՒՄ ԵՎ ԱՌԱՔՈՒՄ

Տեղեկությունը հասանելի է մեր կայքում Առաքում և առաքում էջ.

ՀԵՂԻՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ

Այս կայքի բովանդակությունը, ներառյալ. բայց ոչ միայն լոգոները, գրաֆիկները կամ մակագրությունները, ապրանքային նշանները, լուսանկարները և այլն պատկանում են «Sopharma Tabex»-ին և/կամ նրա գործընկերներին/մատակարարներին և ենթակա են պաշտպանության գործող օրենսդրությամբ, ներառյալ ապրանքային նշանների իրավունքները, հեղինակային իրավունքները, մտավոր սեփականության իրավունքները և այլն:

Արգելվում է կայքում տեղադրված նյութերի պատճենումը, վերարտադրումը, փոփոխումը ցանկացած ձևով և տարածումը: Բովանդակության ցանկացած չարտոնված օգտագործում կհամարվի Հեղինակային իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին օրենքի և այլ գործող օրենքների խախտում: «sopharmatabex.com»-ի ցանկացած նյութի օգտագործումը թույլատրելի է միայն անձնական օգտագործման համար և առանց կոմերցիոն նպատակների:

ԿՈՂՄԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՃԱՌԵԼԻՑ.

«Sopharma Tabex»-ն ընդունում է պատվերներ օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր: Պատվերները կատարվում են «sopharmatabex.com» կայքի միջոցով՝ ընտրված ապրանքները զամբյուղում ավելացնելուց հետո: Պատվերն ավարտելու համար պահանջվում է համաձայնություն սույն Ընդհանուր դրույթներին և դրույթներին:

«Sopharma Tabex»-ն իրավունք ունի չմատակարարել պատվիրված ապրանքների մի մասը կամ ամբողջը, ինչպես նաև հետաձգել առաքումը տարբեր օբյեկտիվ պատճառներով, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով, պաշարների սպառման, սխալ/թերի առաքման հասցեի կամ հաճախորդի պատճառով: կոնտակտային հեռախոս, հայտարարված արտակարգ դրության կամ արտակարգ համաճարակային իրավիճակի դեպքում և այլն, որի մասին օգտատիրոջը տեղեկացնում է հեռախոսով կամ էլ.

«Sopharma Tabex»-ը չի երաշխավորում ապրանքի առկայությունը պատվերի ավարտի պահին: «Sopharma Tabex»-ի միակ պարտականությունն այս դեպքում կոնկրետ ապրանք(ների) համար կանխավճարված գումարի վերադարձն է, եթե այդպիսիք կան:

«Sopharma Tabex»-ը պարտավորվում է պայմաններ ապահովել ապրանքների պատշաճ փաթեթավորման, տեղափոխման և առաքման համար, որպեսզի պահպանվեն դրանց որակն ու արդյունավետությունը։

Ինչ վերաբերում է առաջարկվող ապրանքներին, ապա առկա է ապրանքների առուվաճառքի պայմանագրին համապատասխանության իրավական երաշխիք:

Հաճախորդն իրավունք ունի իր հաշվին ապրանքը վերադարձնել ստանալուց հետո 14 օրվա ընթացքում, եթե որևէ պատճառով մտափոխվել է, պայմանով, որ ապրանքը չունի օգտագործման հետքեր և գտնվում է իր սկզբնական չբացված փաթեթավորման մեջ։

Վերադարձի պայմանների կատարումից հետո ապրանքը ստանալուց հետո «Sopharma Tabex»-ը պարտավոր է վերադարձնել հաճախորդին գումարը: Գումարի վերադարձը կատարվում է նույն վճարման եղանակով, որն օգտագործել է սպառողը սկզբնական գործարքում:

ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Հաճախորդն իրավունք ունի հրաժարվել ապրանքից և վերադարձնել այն իր հաշվին՝ ստանալուց հետո 14 օրվա ընթացքում։ Սպառողը պետք է «Սոֆարմա 1ՏՊ11Տ»-ին տեղեկացնի պայմանագրից հրաժարվելու իր որոշման մասին մինչև 14-օրյա ժամկետը լրանալը, հրաժարվելու իր իրավունքից օգտվելու համար:

Մերժման բոլոր դեպքերում սպառողը պետք է ապրանքը վերադարձնի իր հաշվին՝ առանց անհարկի ուշացման և ոչ ուշ, քան 14 օրվա ընթացքում այն օրվանից, երբ նա ծանուցել է «Sopharma Tabex»-ին պայմանագրից դուրս գալու որոշման համար: Վերջնաժամկետը համարվում է կատարված, եթե սպառողը ապրանքը վերադարձնի մինչև 14-օրյա ժամկետի ավարտը: Երբ սպառողը օգտվել է հեռավար պայմանագրից հրաժարվելու իր իրավունքից, «Sopharma Tabex»-ը վերադարձնում է սպառողի ստացած բոլոր գումարները, ներառյալ առաքման ծախսերը, առանց անհարկի ուշացման և ոչ ուշ, քան 14 օրվա ընթացքում այն օրվանից, երբ տեղեկացվել է սպառողի որոշման մասին: պայմանագրից հրաժարվել. Գումարի վերադարձը կատարվում է նույն վճարման եղանակով, որն օգտագործել է սպառողը սկզբնական գործարքում:

Մերժման դեպքում ապրանքը պետք է վերադարձվի պահպանված օրիգինալ փաթեթավորմամբ՝ անձեռնմխելի, չօգտագործված և ամբողջական սարքավորումներով, եթե այդպիսիք կան։ Այս պայմանները չկատարելու դեպքում մենք իրավունք ենք վերապահում հրաժարվել վերադարձված ապրանքն ընդունելուց և չվերադարձնել գումարը:

ՈՒԺԻ ՄՏՆԵԼ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ.

Սույն Ընդհանուր դրույթներն ու պայմանները ուժի մեջ են մտնում 25.08.2022թ.-ից և պարտադիր են «Sopharma Tabex»-ի բոլոր հաճախորդների համար: Եթե դուք չեք ընդունում այս Պայմաններն ու Պայմանները, դուք չպետք է շարունակեք օգտագործել այս կայքը՝ դրանից գնումներ կատարելու համար:

«Sopharma Tabex»-ը ցանկացած ժամանակ կարող է փոխել և լրացնել սույն Ընդհանուր դրույթներն ու դրույթները: Փոփոխություններն ուժի մեջ են մտնում «sopharmatabex.com»-ում դրանց հրապարակումից և պարտադիր են դառնում կայքի բոլոր օգտատերերի համար հրապարակման պահից:

Եթե կայքում չեք գտնում Ձեզ անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, կարող եք Ձեր հարցերն ուղարկել մեր միջոցով Կապ մեզ հետ էջ.

SO SHOPS

Bl. 302 D
1229 Սոֆիա
Բուլղարիա

hyՀայերեն