Általános feltételek

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az Általános Szerződési Feltételeket, mielőtt folytatná a webhely használatát.

BEVEZETÉS

Jelen Általános Szerződési Feltételek a „Sopharma Tabex” szállító és a „sopharmatabex.com” oldalon kínált áruk fogyasztói, vásárlói közötti viszonyt szabályozzák, a felek között kötött távszerződés keretében. Az oldalról történő vásárlás nem regisztrált felhasználóként, vagy regisztráció és felhasználói profil létrehozása után történhet. Minden felhasználó kitölt egy regisztrációs űrlapot, amelyben meg kell adnia a helyes és pontos adatokat, pl. szállítási adatok, telefon, e-mail stb. A Felhasználó kijelenti, hogy ismeri és elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételeket a regisztrációs űrlapon található „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételekkel” négyzet bejelölésével.

A „sopharmatabex.com” oldalon található szolgáltatások csak személyes/nem kereskedelmi célokat szolgálhatnak.

A „Sopharma Tabex” nem garantálja és nem is köteles biztosítani az oldal megszakítás- és hibamentes működését, valamint nem garantálja az oldal összes funkciójának folyamatos működését.

A „Sopharma Tabex” fenntartja a jogot, hogy vásárlói értesítése nélkül módosítsa az árakat, valamint kijavítsa a termékinformációkban található hibákat/pontatlanságokat. Tipográfiai hibák, színmegjelenítési eltérések, valamint termékkialakítási változások lehetségesek.

FELELŐSSÉG

A „Sopharma Tabex” arra törekszik, hogy az oldalon valós, pontos és naprakész információkat tartson fenn a kínált termékekről. A „Sopharma Tabex” szigorúan betartja az európai jogszabályokat, de nem tudja garantálni az oldalon közölt információk pontosságát és teljességét. A „Sopharma Tabex” nem zárja ki a műszaki vagy emberi tényezőkből adódó hibák, pontatlanságok vagy kihagyások lehetőségét, és nem vállal felelősséget ebben a tekintetben. A „Sopharma Tabex” nem vállal felelősséget az oldalhoz való hozzáférésből, illetve használatának lehetőségéért/lehetetlenségéért okozott vagy azzal bármilyen módon összefüggő következményekért és/vagy károkért, pl. és az abban közzétett információk. Abban az esetben, ha az oldal harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozásokat tartalmaz, a „Sopharma Tabex” nem vállal felelősséget az ott található információkért, valamint a személyes adatok védelméért és az ilyen webhelyek biztonságáért.

SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Az információ elérhető nálunk Adatvédelmi irányelvek.

ÁRAK ÉS FIZETÉSI MÓDOK

A „sopharmatabex.com” oldalon kínált termékek árai véglegesek, euróban kerülnek meghirdetésre, és tartalmazzák az általános forgalmi adót/ÁFA-t, valamint minden egyéb adót, illetéket stb. a hatályos jogszabályok szerint. A meghirdetett árak nem tartalmazzák a szállítási költséget, amely külön kerül meghatározásra.

A megrendelt termékek fizetése történhet hitel- vagy betéti kártyával, illetve a pénztár oldalon felkínált helyi fizetési módokkal.

SZÁLLÍTÁS ÉS SZÁLLÍTÁS

Az információ elérhető nálunk Szállítás és szállítás oldalon.

SZERZŐI JOG

Az oldal tartalma, beleértve a de nem csak a logók, grafikák vagy feliratok, védjegyek, fényképek stb. a „Sopharma Tabex” és/vagy partnerei/beszállítói tulajdonát képezik, és a vonatkozó törvényi védelem alá tartoznak, beleértve a védjegyjogokat, a szerzői jogokat, a szellemi tulajdonjogokat stb.

Az oldalon megjelenített anyagok másolása, sokszorosítása, bármilyen formában történő módosítása és terjesztése tilos. A tartalom bármely jogosulatlan felhasználása a szerzői jogokról és a kapcsolódó jogokról szóló törvény és más vonatkozó törvények megsértésének minősül. A „sopharmatabex.com” bármely anyagának felhasználása csak személyes használatra és kereskedelmi cél nélkül megengedett.

A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A TÁVÁRADÁS ESETÉN

A „Sopharma Tabex” a nap 24 órájában, a hét minden napján fogad rendeléseket. A megrendelések a „sopharmatabex.com” oldalon keresztül történnek, miután a kiválasztott termékeket a kosárba helyezték. A megrendelés teljesítéséhez a jelen Általános Szerződési Feltételekhez való hozzájárulás szükséges.

A „Sopharma Tabex”-nek jogában áll a megrendelt termékek egy részét vagy egészét nem szállítani, valamint a szállítást késleltetni különböző objektív okok miatt, ideértve, de nem kizárólagosan a készletek kimerülését, a hibás/hiányos szállítási címet vagy a vásárlót. elérhetőség telefonszáma, kihirdetett rendkívüli állapot vagy rendkívüli járványhelyzet stb.

A „Sopharma Tabex” nem garantálja az áruk elérhetőségét a megrendelés teljesítésének időpontjában. A „Sopharma Tabex” egyetlen felelőssége ebben az esetben az adott termék(ek) előre kifizetett összegének visszaküldése, ha van ilyen.

A „Sopharma Tabex” vállalja, hogy biztosítja a termékek megfelelő csomagolásának, szállításának és kiszállításának feltételeit, hogy azok minősége és hatékonysága megmaradjon.

A felkínált termékek tekintetében törvényi garancia vonatkozik az áruk adásvételi szerződésnek való megfelelésére.

A Vevőnek joga van a terméket saját költségén, az átvételtől számított 14 napon belül visszaküldeni, ha bármilyen okból meggondolja magát, feltéve, hogy a terméken használat nyomai nem láthatók, és az eredeti, bontatlan csomagolásában van.

A visszaküldési feltételek teljesítése esetén a termék átvételét követően a „Sopharma Tabex” köteles visszatéríteni a vásárlónak az árát. A visszatérítést ugyanazon fizetési mód használatával kell teljesíteni, amelyet a fogyasztó az eredeti ügylet során használt.

AZ ELUTASÍTÁS JOGA

A vásárlónak jogában áll visszautasítani a terméket, és saját költségén visszaküldeni, az átvételtől számított 14 napon belül. A fogyasztó az elállási jog gyakorlása érdekében a 14 napos határidő lejárta előtt köteles a szerződéstől való elállási döntését a „Sopharma Tabex”-nek bejelenteni.

Minden megtagadás esetén a fogyasztó köteles a termékeket saját költségén indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül visszaküldeni, amikor a „Sopharma Tabex”-t a szerződéstől való elállási döntéséről értesítette. A határidő betartottnak minősül, ha a fogyasztó a terméket a 14 napos határidő lejárta előtt visszaküldi. Ha a fogyasztó élt a távollevők között kötött szerződéstől való elállási jogával, a „Sopharma Tabex” indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által kapott összes összeget, beleértve a szállítási költségeket is. hogy elálljon a szerződéstől. A visszatérítést ugyanazon fizetési mód használatával kell teljesíteni, amelyet a fogyasztó az eredeti ügylet során használt.

Elutasítás esetén az árut a megőrzött eredeti csomagolásban, sértetlen állapotban, használaton kívül és esetlegesen teljes felszereléssel kell visszaküldeni. Ezen feltételek nem teljesülése esetén fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk a visszaküldött áru átvételét, és ne térítsük vissza az árát.

HATÁLYBALÉPÉS ÉS AZ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK VÁLTOZÁSAI:

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022.08.25-én lépnek hatályba, és a „Sopharma Tabex” minden vásárlója számára kötelezőek. Ha nem fogadja el ezeket a feltételeket, ne használja tovább ezt az oldalt vásárlásra.

A „Sopharma Tabex” bármikor módosíthatja és kiegészítheti jelen Általános Szerződési Feltételeket. A változtatások a „sopharmatabex.com” oldalon való megjelenésüktől lépnek érvénybe, és közzétételük pillanatától kötelezőek az oldal minden felhasználója számára.

Ha az oldalon nem találja meg a szükséges információt, kérdését a mi oldalunkon keresztül is felteheti Lépjen kapcsolatba velünk oldalon.

SO SHOPS

Bl. 302 D
1229 Szófia
Bulgária

hu_HUMagyar