Vyberte stránku
Sopharma Tabex – Blue Box – 1,5 mg cytisinu – 100 tablet | SLEVA
Sleva!

Sopharma Tabex – Blue Box – 1,5 mg cytisinu – 100 tablet | SLEVA

27,99

Katalogové číslo: 3800010641517 Kategorie:

Další informace

Výrobce

Sopharma

Značka

Sopharma Tabex Bulharsko

Množství

100 tablet

EAN

3800010641517

Při nákupu Tabex Online na Amazonu nebo jiných tržištích buďte velmi opatrní, protože originální Sopharma Tabex může být padělaný, a proto extrémně nebezpečný pro vaše zdraví!

Kupte Sopharma Tabex pouze z oficiálních stránek Sopharma Tabex!

Co je Sopharma Tabex a k čemu se používá

Sopharma Tabex obsahuje účinnou látku cytisin, která působí na organismus kuřáka podobně jako nikotin. Užívání Sopharma Tabex vede k postupnému odvykání kouření bez nepříjemných pocitů a nepohodlí spojených s odvykáním cigaret.

Sopharma Tabex se používá u lidí závislých na kouření (chronický nikotinismus), kteří chtějí přestat.

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sopharma Tabex užívat

Neužívejte Sopharma Tabex, pokud:

 • přítomnost alergie (přecitlivělosti) na léčivou látku nebo na kteroukoli další složku (uvedenou níže);
 • nedávný infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda, nestabilní angina pectoris,
 • porucha srdečního rytmu (srdeční arytmie), těžká arteriální hypertenze, ateroskleróza;
 • těhotenství nebo kojení.

Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka dříve, než začnete Sopharma Tabex užívat.

Varování a bezpečnostní opatření

Před užitím přípravku Sopharma Tabex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud trpíte:

ischemická choroba srdeční (porucha prokrvení srdečního svalu); srdeční selhání (slabost srdečního svalu);

 • arteriální hypertenze (vysoký krevní tlak);
 • cerebrovaskulární onemocnění;
 • zablokování krevních cév;
 • onemocnění ledvin nebo jater;
 • hypertyreóza (zvýšená funkce štítné žlázy);
 • vřed;
 • diabetes;
 • chromafinní nádory nadledvin;
 • gastroezofageální refluxní choroba (návrat žaludeční šťávy do dolní části jícnu, která se projevuje pocitem pálení);
 • duševní onemocnění (některé formy schizofrenie).

Děti, dospívající a dospělí starší 65 let

Neexistují dostatečné klinické zkušenosti pro bezpečné použití přípravku Sopharma Tabex u dětí mladších 18 let a dospělých nad 65 let.

Další léčivé přípravky a Sopharma Tabex

Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat.

Informujte svého lékaře, pokud užíváte léky, jako jsou: fysostigmin, galantamin, statiny, léky na snížení krevního tlaku, theofylin, ropinirol, klozapin, olanzapin, kvůli možnému zesílení jejich nežádoucích účinků při současném užívání s přípravkem Sopharma Tabex.

Sopharma Tabex s jídlem a pitím

Jídlo a pití neovlivňují účinek Sopharma Tabex.

Těhotenství a kojení

Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete Sopharma Tabex používat.

Pokud jste těhotná nebo kojíte, neměla byste být léčena přípravkem Sopharma Tabex.

Řízení a obsluha strojů

Neexistují žádné údaje o nežádoucích účincích Sopharma Tabex při provádění činností, které vyžadují zvýšenou pozornost a rychlost reakcí.

Jak se Sopharma Tabex užívá

Vždy užívejte Sopharma Tabex přesně tak, jak je popsáno v této příbalové informaci. Pokud si nejste jistý(á), zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Léčba se provádí podle následujícího schématu:

 • 1 - 3 dny: 1 tableta 6x denně (za 2 hodiny).
  V těchto dnech se očekává postupný pokles počtu vykouřených cigaret. Pokud je výsledek neuspokojivý, léčba se ukončí a po 2-3 měsících je možné ji zopakovat. Při uspokojivém účinku (výrazně snížený počet cigaret) po 3. dnu pokračuje léčba podle schématu;
 • 4-12 dní: 1 tableta každé 2,5 hodiny (5 tablet denně);
 • 13-16 dní: 1 tableta každé 3 hodiny (4 tablety denně);
 • 17 - 20 dní: 1 tableta každých 5 hodin (3 tablety denně);
 • 21-25 dní: 1-2 tablety denně.

Ke konečnému odvykání kouření by mělo dojít 5. den po zahájení léčby. Po ukončení léčebné kúry musí pacient projevit vůli a nedovolit si ani jednu cigaretu.

Způsob aplikace: tablety se užívají perorálně s dostatečným množstvím tekutiny.

Jestliže jste užil(a) více než požadovanou dávku Sopharma Tabex

Pokud jste užil(a) větší dávku, než je předepsáno, můžete pociťovat nevolnost, zvracení, pocení, třes, zhoršené vidění, celkovou slabost, zrychlený tep; křeče, potíže s dýcháním.

V takovém případě přestaňte Sopharma Tabex užívat a poraďte se s lékařem nebo vyhledejte pomoc v nejbližším zdravotnickém zařízení.

Jestliže jste zapomněl(a) užít Sopharma Tabex

Pokud vynecháte dávku, vezměte si ji co nejdříve. Pokud je téměř čas na další dávku, vezměte si ji jako obvykle a vynechejte dávku, na kterou jste zapomněli. Nezdvojujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Pokračujte v užívání přípravku Sopharma Tabex, jak je popsáno v této příbalové informaci.

Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání přípravku Sopharma Tabex, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Možné vedlejší účinky

Podobně jako všechny léky, může mít i Sopharma Tabex nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Během léčby přípravkem Sopharma Tabex, zejména na začátku, jsou možné následující nežádoucí účinky:

Časté (postihují až 1 z 10 pacientů)

 • bolest hlavy;
 • závrať;
 • suchá ústa;
 • nevolnost;
 • dyspepsie;
 • bolest v horní části břicha.

Méně časté (postihují až 1 ze 100 pacientů)

 • ospalost;
 • nespavost;
 • zácpa;
 • průjem;

Není známo (z dostupných údajů nelze určit četnost)

 • bušení srdce;
 • zrychlení srdeční frekvence;
 • mírné zvýšení krevního tlaku;
 • zvýšená podrážděnost;
 • potíže s dýcháním;
 • změny chuti a chuti k jídlu;
 • bolení břicha;
 • Bolest svalů;
 • bolesti na hrudi;
 • ztráta váhy;

Nežádoucí reakce

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. To zahrnuje všechny možné nežádoucí účinky, které nejsou popsány v této příbalové informaci.

Jak Sopharma Tabex uchovávat

Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C.

Držte mimo dosah dětí!

Sopharma Tabex se nesmí používat po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Datum expirace zahrnuje poslední den zadaného měsíce.

Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do kanalizace nebo do domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s nechtěnými léky. Tato opatření pomohou chránit životní prostředí.

Obsah balení a další informace

Co Sopharma Tabex obsahuje

Léčivou látkou je cytisin (cytisin) 1,5 mg.

Pomocnými látkami jsou: dihydrát síranu vápenatého, celulózový prášek, koloidní bezvodý oxid křemičitý, magnesium-stearát.

Složení potahového filmu: Opadray P hnědý (polyvinylalkohol – částečně hydrolyzovaný, oxid titaničitý (E171), makrogol 4000, lecitin, mastek (E553b), žlutý oxid železitý (E172), červený oxid železitý (E 172), černý oxid železitý (E 172).

Jak Sopharma Tabex vypadá a co obsahuje toto balení

Tablety jsou béžové, kulaté, bikonvexní, s vyrytým znakem „S“ na jedné straně tablety.

20 tablet v blistru z PVC/PE/PVdC/Al fólie, 5 blistrů v papírové krabičce spolu s příbalovou informací.

Další informace

Výrobce

Sopharma

Značka

Sopharma Tabex Bulharsko

Množství

100 tablet

EAN

3800010641517

Sopharma Tabex – Blue Box – 1,5 mg cytisinu – 100 tablet | SLEVA

27,99

Při nákupu Tabex Online na Amazonu nebo jiných tržištích buďte velmi opatrní, protože originální Sopharma Tabex může být padělaný, a proto extrémně nebezpečný pro vaše zdraví!

Kupte Sopharma Tabex pouze z oficiálních stránek Sopharma Tabex!

cs_CZČeština