Vyberte stránku
Obecné podmínky

Před dalším používáním těchto stránek si prosím pečlivě přečtěte tyto Podmínky.

ÚVOD

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi dodavatelem „Sopharma Tabex“ a spotřebiteli, kupujícími zboží, které je nabízeno na stránce „sopharmatabex.com“, prostřednictvím smlouvy na dálku uzavřené mezi stranami. Nákup na webu lze provést jako neregistrovaný uživatel, nebo po registraci a vytvoření uživatelského profilu. Každý uživatel vyplní registrační formulář, ve kterém musí uvést správné a přesné údaje vč. doručovací údaje, telefon, email apod. Uživatel prohlašuje, že se seznámil s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a že je přijímá zaškrtnutím políčka „Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami“ v registračním formuláři.

Používání služeb na stránce „sopharmatabex.com“ může být pouze pro osobní/nekomerční účely.

„Sopharma Tabex“ nezaručuje a není povinna zajistit provoz stránek bez přerušení nebo bez chyb, stejně jako nezaručuje nepřetržitou činnost všech funkčností stránek.

“Sopharma Tabex” si vyhrazuje právo na změnu cen bez upozornění svých zákazníků, stejně jako na opravu chyb/nepřesností v informacích o produktu. Jsou možné typografické chyby, rozdíly v barevné vizualizaci a také změny v designu produktu.

ODPOVĚDNOST

„Sopharma Tabex“ se snaží udržovat na webu pravdivé, přesné a aktuální informace o nabízených produktech. „Sopharma Tabex“ přísně dodržuje evropskou legislativu, ale nemůže zaručit přesnost a úplnost informací uvedených na stránce. „Sopharma Tabex“ nevylučuje možnost chyb, nepřesností nebo opomenutí způsobených technickými nebo lidskými faktory a nenese v tomto ohledu odpovědnost. „Sopharma Tabex“ neodpovídá za žádné následky a/nebo škody způsobené nebo jakkoli související s přístupem na stránky, jakož i za možnost/nemožnost jejich použití vč. a informace v něm zveřejněné. V případě, že stránka obsahuje jakékoli odkazy na stránky třetích stran, „Sopharma Tabex“ nenese odpovědnost za informace na nich obsažené, stejně jako za ochranu osobních údajů a bezpečnost takových stránek.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace jsou k dispozici v našem Zásady ochrany osobních údajů.

CENY A ZPŮSOBY PLATBY

Všechny ceny produktů nabízených na „sopharmatabex.com“ jsou konečné, jsou uváděny v EUR a zahrnují daň z přidané hodnoty/DPH, jakož i všechny ostatní daně, poplatky atd. dle platné legislativy. Vyhlášené ceny nezahrnují náklady na doručení, které jsou stanoveny dodatečně.

Platbu za objednané produkty lze provést kreditní nebo debetní kartou nebo místními platebními metodami nabízenými na stránce pokladny.

DOPRAVA A DORUČENÍ

Informace jsou dostupné na našem Doprava a doručení strana.

AUTORSKÁ PRÁVA

Obsah těchto stránek, vč. ale nejen loga, grafika nebo nápisy, ochranné známky, fotografie atd. jsou ve vlastnictví společnosti „Sopharma Tabex“ a/nebo jejích partnerů/dodavatelů a podléhají ochraně podle platných zákonů, včetně práv k ochranným známkám, autorských práv, práv duševního vlastnictví atd.

Kopírování, reprodukce, úprava v jakékoli formě a distribuce materiálů zobrazených na stránce je zakázána. Jakékoli neoprávněné použití obsahu bude považováno za porušení zákona o autorských právech a souvisejících právech a dalších platných zákonů. Použití jakýchkoli materiálů z „sopharmatabex.com“ je přípustné pouze pro osobní použití a bez komerčního účelu.

PRÁVA A POVINNOSTI STRAN PŘI PRODEJI NA DÁLKU

“Sopharma Tabex” přijímá objednávky 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Objednávky se zadávají prostřednictvím stránky „sopharmatabex.com“ po přidání vybraných produktů do košíku. Pro dokončení objednávky je nutný souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

„Sopharma Tabex“ má právo nedodat část nebo všechny objednané produkty, stejně jako zpozdit dodání, z různých objektivních důvodů, mimo jiné z důvodu vyčerpání zásob, nesprávné/neúplné dodací adresy nebo zákazníka. kontaktní telefon, v případě vyhlášeného nouzového stavu nebo mimořádné epidemické situace apod., na které upozorní uživatele komunikací telefonicky nebo e-mailem.

“Sopharma Tabex” nezaručuje dostupnost zboží v době dokončení objednávky. Jedinou odpovědností „Sopharma Tabex“ je v tomto případě vrátit předplacenou částku za konkrétní produkt (y), pokud existuje.

„Sopharma Tabex“ se zavazuje zajistit podmínky pro řádné balení, přepravu a dodání produktů tak, aby byly zachovány jejich kvality a účinnost.

U nabízených produktů platí zákonná záruka na soulad zboží s kupní smlouvou.

Zákazník má právo vrátit produkt na své náklady do 14 dnů od převzetí, pokud si to z jakéhokoli důvodu rozmyslí, za předpokladu, že produkt nenese stopy používání a je v původním neotevřeném obalu.

Při splnění podmínek pro vrácení je po obdržení produktu „Sopharma Tabex“ povinen vrátit zákazníkovi peníze. Vrácení peněz se provádí pomocí stejných platebních prostředků, které spotřebitel použil při počáteční transakci.

PRÁVO NA ODMÍTNUTÍ

Zákazník má právo odmítnout produkt a vrátit jej na své náklady do 14 dnů od převzetí. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel oznámit „Sopharma Tabex“ své rozhodnutí odstoupit od smlouvy před uplynutím 14denní lhůty.

Ve všech případech odmítnutí musí spotřebitel vrátit výrobky na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámil „Sopharma Tabex“ své rozhodnutí o odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel vrátí produkty před uplynutím 14denní lhůty. Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy na dálku, vrátí „Sopharma Tabex“ bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl spotřebitel informován o rozhodnutí, všechny přijaté částky, včetně nákladů na dodání. odstoupit od smlouvy. Vrácení peněz se provádí pomocí stejných platebních prostředků, které spotřebitel použil při počáteční transakci.

V případě odmítnutí musí být zboží vráceno v zachovalém původním obalu, neporušené, nepoužité a s kompletním vybavením, pokud existuje. V případě nesplnění těchto podmínek si vyhrazujeme právo odmítnout převzetí vráceného zboží a nevracet peníze.

VSTUP V PLATNOST A ZMĚNY OBECNÝCH PODMÍNEK:

Tyto Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 25.08.2022 a jsou závazné pro všechny zákazníky „Sopharma Tabex“. Pokud tyto Podmínky nepřijmete, neměli byste nadále používat tuto stránku k nákupům na ní.

„Sopharma Tabex“ může tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli změnit a doplnit. Změny nabývají účinnosti jejich zveřejněním na „sopharmatabex.com“ a stávají se závaznými pro všechny uživatele stránek od okamžiku jejich zveřejnění.

Pokud na stránkách nenajdete potřebné informace, můžete své dotazy zaslat prostřednictvím našeho Kontaktujte nás strana.

SO SHOPS

Bl. 302 D
1229 Sofie
Bulharsko

cs_CZČeština